Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców – czy na lepsze?

Od 1 września 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje podatkowe, do których będą musieli dostosować się przedsiębiorcy. Nowelizacja ustawy o VAT zakłada, między innymi białą listę podatników, a od 1 listopada obowiązkowy split payment. Na jakie zatem zmiany muszą przygotować się przedsiębiorcy?

Jedną ze zmian w prawie VAT, wprowadzoną od 1 września, jest utworzenie przez rząd białej listy podatników VAT. Będzie ona zawierała niezbędne informacje, takie jak: dane o numerach rachunków bankowych podatników VAT, nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela, numer REGON, NIP oraz PESEL, adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Dzięki nowemu narzędziu transakcje staną się bezpieczniejsze i zmniejszy się ryzyko wplątania się w tak zwaną karuzelę podatkową. Dodatkowo taka weryfikacja ma wzbudzić zaufanie skarbówki, a przede wszystkim ma pomóc zabezpieczyć finanse firmy. Pamiętajmy jednak o związanych z nią sankcjach. Każdy przedsiębiorca, który na rachunek kontrahenta niezgłoszony do szefa KAS przeleje kwotę powyżej 15 tysięcy zł, nie zaliczy wydatku do kosztów i odpowie solidarnie ze sprzedawcą za VAT.

Sankcje te wyłączyć można przez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu. Oczywiście taka sytuacja nie przekreśli możliwości odliczenia podatku wynikającego z otrzymanej faktury.

Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco, czyli raz na dobę w każdy dzień roboczy. Będzie obejmował wszystkich podatników, natomiast skala prowadzonej działalności lub fakt zarejestrowania jako czynny podatnik VAT nie będą miały znaczenia. O negatywnych skutkach ma decydować to, czy odbiorca przelewu jest płatnikiem VAT.

Bez wątpienia plusem wprowadzenia rejestru podatników VAT będzie ułatwienie weryfikacji potencjalnych wspólników, gdyż wszystkie dane na ich temat będą przechowywane w jednym miejscu. Tym samym zapewni to większe bezpieczeństwo dla przedsiębiorców.
Wprowadzenie białej listy podatników to także dodatkowe obowiązki. W związku z umieszczeniem na niej rachunków rozliczeniowych kontrahenta podatnik każdorazowo przed dokonaniem przelewu do danego kontrahenta będzie musiał sprawdzać, czy dany rachunek bankowy jest zgodny z danymi opublikowanymi na białej liście.

 

Obowiązek umieszczania NIP na paragonie

 

Od 1 września 2019 roku miał również zostać wprowadzony obowiązek umieszczania NIP na paragonie, ostateczna data wejścia w życie została przeniesiona na 1 stycznia 2020 roku. W związku z tym sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w momencie, gdy na owym paragonie będzie widniał numer NIP. Bez tego numeru przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać faktury na podstawie paragonu. Za niestosowanie się do regulacji zarówno na sprzedawcę, jak i przedsiębiorcę zostanie nałożona sankcja wynosząca 100 procent podatku VAT z transakcji nałożonej na obie strony.

Nowa regulacja zostaje wprowadzona przede wszystkim ze względu na nieuczciwość przedsiębiorców w branży paliwowej i budowlanej, którzy niejednokrotnie odliczają nienależny im podatek VAT. Oczywiście będzie istniał okres przejściowy, w którym faktury niezawierające numeru NIP na paragonie wystawione przed 1 września 2019 roku będą podlegać jeszcze starym przepisom, czyli możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym został zakupiony towar.

 

 

Obowiązkowy split payment

 

Split payment, czyli model podzielonej płatności, którego wejście w życie przesunięto na 1 listopada 2019 roku, stanie się obligatoryjny dla wybranych branż, obejmując w sumie około 150 towarów i usług. Metoda ta będzie dotyczyła transakcji, których jednorazowa wartość jest równa bądź wyższa niż 15 tysięcy zł, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności.

Mechanizm ten dotknie sektory gospodarki, takie jak: sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne, które według ustawodawcy określane są jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. W ich przypadku zastosowanie podzielonej płatności wyłącza przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

Przedsiębiorcy będą musieli również umieszczać na fakturze adnotację o podzielonej płatności. Jeśli tego nie zrobią, zostanie nałożona na nich sankcja w wysokości 100 procent kwoty podatku wykazanego na fakturze. To samo dotyczyć będzie nabywcy, który pomimo obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze za pomocą metody split payment, zapłaci kwotę w inny sposób.

Regulacje te mają uszczelnić system VAT oraz zabezpieczyć przed nieuczciwymi firmami. Nie są jednak jedyne zmiany, na które muszą przygotować się podatnicy, ponieważ kolejne, takie jak na przykład zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, wejdą w życie w pierwszej połowie 2020 roku.

 

Autor artykułu: Agata Wleklińska

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...