Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Zagraniczna optymalizacja podatkowa to nie tylko firma w Wielkiej Brytanii czy Irlandii

Czy wiesz, jak płacić niskie podatki? Optymalizacja zagraniczna jest legalna

Z uwagi na rosnące obciążenia podatkowe coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na optymalizację podatkową w jurysdykcjach, które oferują korzystniejsze warunki do prowadzenia biznesu oraz mniejsze obciążenia fiskalne. Zagraniczna optymalizacja podatkowa to nie tylko firma w Wielkiej Brytanii czy Irlandii – jak zdaje się myśleć część przedsiębiorców.

 

Założenie lub przeniesienie działalności gospodarczej jest jedną z metod tak zwanej optymalizacji podatkowej, czyli zgodnej z prawem procedury zmierzającej do zminimalizowania należności z tytułu podatków. Określenie kierunku geograficznego oraz stworzenie struktury, która z ulg pozwoli skorzystać, jest zależna od kilku czynników: profilu działalności, poziomu przychodów, potrzeb. Warto raz jeszcze podkreślić, że legalność takich działań jest zawsze stuprocentowa i bazuje na możliwościach prawno-podatkowych, jakie dają poszczególne jurysdykcje i obowiązujące między nimi regulacje dwu- lub wielostronne.

 

Malta – kierunek dla biznesów stacjonarnych zatrudniających w Polsce

Pierwsza omawiana struktura jest często wykorzystywana w celu optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą stacjonarny biznes na terenie Polski i chcą wykazać w Polsce dochód, lecz jednocześnie dążą do zoptymalizowania należnego podatku dochodowego. Stosowane rozwiązanie to spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem. Konstrukcja ta zakłada utworzenie polskiej spółki komandytowej, składającej się z polskiej spółki z o. o. pełniącej rolę komplementariusza oraz maltańskiej spółki limited pełniącej rolę komandytariusza.

Dzięki wykorzystaniu tak utworzonej struktury przedsiębiorca może zredukować podatek dochodowy do efektywnej stawki 0 procent. Jest to możliwe dzięki formie prawnej spółki komandytowej, która nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ale jedynie dzieli pomiędzy partnerami spółki jej zysk – polskiego komandytariusza i maltańskiego komplementariusza.

Zysk spółki komandytowej jest rozdzielany pomiędzy polską spółkę z o.o. (1 procent) oraz maltańską spółkę limited (99 procent). Na polskiej spółce z o.o. spoczywa obowiązek rozliczenia podatku CIT od wysokości 1 proc. dochodów spółki komandytowej. Pozostały zysk transferowany jest do spółki maltańskiej, która dzięki obowiązującym na Malcie przepisom może zmniejszyć podstawę opodatkowania przez wypłatę wynagrodzenia na rzecz partnerów spółki. Wynagrodzenie partnerów Spółki nie podlega podatkowi dochodowemu do kwoty około 500 tysięcy złotych netto rocznie i nie podlega objęciu składkami ubezpieczeniowymi. Stosowane rozwiązanie jest w pełni transparentne podatkowo, dyrektorzy zarządzający maltańskiej spółki otrzymują rozliczenie PIT, które wykazują w polskim urzędzie skarbowym. Dodatkowo maltańska spółka posiada numer NIP i VAT oraz status polskiego pracodawcy. Przedstawione rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć wysokość obciążeń fiskalnych firmy, a co najważniejsze – w zgodzie z indywidualnymi interpretacjami Ministerstwa Finansów.

 

Holding na Cyprze – zredukuje podatek dochodowy

Holding cypryjski to jedna z możliwych form optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem uwarunkowań prawnych i podatkowych Cypru – kraju, który w pewnym momencie stał się synonimem międzynarodowej optymalizacji podatkowej dla wielu polskich przedsiębiorców.

Proponowane rozwiązanie zakłada powołanie polskiej spółki komandytowej, w której cypryjska spółka komandytowo-akcyjna pełni rolę komandytariusza, polska spółka z o. o. pełni rolę komplementariusza. Cypryjska spółka komandytowo-akcyjna jest głównym udziałowcem w utworzonej strukturze i partycypuje 99 procent w zysku, natomiast jedynie 1 procent zysku trafia do spółki polskiej. Zysk ten następnie jest kumulowany i do czasu podjęcia decyzji o wypłacie do akcjonariusza nie podlega opodatkowaniu w Polsce oraz na Cyprze. Dodatkowo akcjonariuszem spółki cypryjskiej może zostać powołana spółka partnerska zarejestrowana na Malcie. W momencie podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy do akcjonariusza zysk trafia na Maltę, a tam dzielony jest na partnerów spółki.

Podobnie jak w opisywanej strukturze maltańskiej, wynagrodzenie partnerów spółki nie podlega podatkowi dochodowemu do kwoty około 500 tysięcy złotych netto rocznie i nie podlega objęciu składkami ubezpieczeniowymi. Holding cypryjski pozwala obniżyć podatek dochodowy, gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom, dodatkowo cechuje się transparentnością podatkową. Proponowane rozwiązanie jest skierowane do przedsiębiorców, którym zależy na redukcji podatku dochodowego, najczęściej wykorzystywane jest przez deweloperów, fundusze inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

 

Podstawa opodatkowania na poziomie 1 procent – tak to robią korporacje

Wielka Brytania ze względu na przyjazny system prawno-podatkowy oraz niską biurokrację jest najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców zakładających firmę za granicą. Wykorzystanie brytyjskiej spółki limited w połączeniu ze spółką offshore zarejestrowanej w jednym z popularnych przyjaznych jurysdykcji (na przykład Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) pozwala uzyskać wymierne korzyści w dziedzinie optymalizacji podatkowej. Dzięki wykorzystaniu takiej struktury jesteśmy w stanie zmniejszyć podstawę opodatkowania do zaledwie 1 procenta. Wspomniana struktura biznesowa składa się z kilku podmiotów, to jest: spółki LTD w Wielkiej Brytanii, spółki typu offshore w dowolnym kraju przyjaznym podatkowo, specjalnej skonstruowanej umowy pomiędzy spółkami LTD i offshore.

Struktura zakłada uruchomienie spółki LTD w Wielkiej Brytanii oraz spółki typu offshore, a następnie połączenie obydwu spółek stosowną umową agencyjną. Wykorzystanie połączenia spółek limited oraz offshore pozwala na nieograniczony transfer zysku ze spółki limited do spółki offshore. W ten sposób możemy bardzo skutecznie zredukować podatek dochodowy, którego wysokość maksymalnie będzie obliczana od pięcioprocentowego pozostawionego zysku w spółce limited. Reszta środków zostanie wytransferowana do spółki offshore, gdzie nie podlega żadnemu opodatkowaniu. Rozwiązanie tego typu stosowane jest przez największe korporacje, na czele z gigantami takimi jak Google czy Facebook.

 

Spółki offshore – anonimowość i ochrona przed wierzycielami

Spółki offshore w rajach podatkowych pozwalają przedsiębiorcom na przeniesienie majątku do państw gwarantujących unikalne korzyści podatkowe. Dedykowane rozwiązania pozwalają w pełni wyeliminować podatek dochodowy, dodatkowo w znaczący sposób chroniąc poufność właściciela spółki offshore w jednym z terytoriów o przyjaznym systemie podatkowym. Do najpopularniejszych tego typu kierunków optymalizacyjnych zaliczyć można Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Panamę, amerykański stan Delaware, Emiraty Arabskie czy Hongkong.

Rejestracja spółki offshore w jednym z wymienionych terytoriów pozwala prowadzić działalność bez oglądania się na skomplikowane przepisy, zachowując także niespotykany nigdzie indziej stopień anonimowości. Rejestracja spółki offshore pozwala przede wszystkim chronić majątek przed wierzycielami, między innymi przez rejestrację bezpiecznego konta bankowego poza granicami kraju.

Z rozwiązań tego typu korzystają w szczególności właściciele firm, a także osoby o dużych przychodach z innego tytułu, na przykład artyści, którzy chcą ochronić swój majątek prywatny.

 

Autor Artykułu: Agnieszka Moryc

Dyrektor Zarządzający Admiral Tax

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...