Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Sytuacja, w której część osób jest delegowana do pracy zdalnej, a część musi pozostać na stałych

Obecnie podczas epidemii wirusa instytucje odpowiedzialne za wprowadzanie poszczególnych programów dotacyjnych wzięły sobie za cel zapewnienie

Kilka miesięcy temu dotarła do Polski pandemia COVID-19. Większość z nas – przedsiębiorców i menedżerów zarządzających

Nie każdy z nas ma możliwość pracy zdalnej. Niektórzy całkiem zawiesili swoją działalność, część przeniosła się