Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Według raportu Instytutu Gartnera rok 2018 był rokiem inteligentnych urządzeń. Tendencje te dotykają też rynku budowlanego,

Dysleksja należy do zaburzeń, które powoduje trudności z czytaniem oraz pisaniem. Przeważnie jest to zakłócenie pracy

Dyskalkulia to specyficzna dysfunkcja oznaczająca trudności w uczeniu się i przyswajaniu podstawowych działań z dziedziny matematyki.

Anoreksja należy do zaburzeń odżywiania, prowadzących do drastycznego spadku masy ciała. Nieleczona staje się przyczyną śmierci.

Próchnica zębów to najpoważniejsza i najbardziej rozpowszechniona choroba jamy ustnej. Stanowi ona poważny problem zdrowotny w

W polskim szkolnictwie wyróżniamy dwa podejścia do wypracowania umiejętności informacyjnych przez uczniów. Jednym z nich jest

Słowo synestezja pochodzi z greki. Synaísthesis oznacza równoczesne postrzeganie. Jest to stan, w którym doświadczenia jednego