Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Nowe technologie w dziedzinie motoryzacji to nie tylko możliwość kontrolowania samochodu z poziomu smartfona, czy zakupienie

Według raportu Instytutu Gartnera rok 2018 był rokiem inteligentnych urządzeń. Tendencje te dotykają też rynku budowlanego,

Dysleksja należy do zaburzeń, które powoduje trudności z czytaniem oraz pisaniem. Przeważnie jest to zakłócenie pracy

Dyskalkulia to specyficzna dysfunkcja oznaczająca trudności w uczeniu się i przyswajaniu podstawowych działań z dziedziny matematyki.

Anoreksja należy do zaburzeń odżywiania, prowadzących do drastycznego spadku masy ciała. Nieleczona staje się przyczyną śmierci.

Próchnica zębów to najpoważniejsza i najbardziej rozpowszechniona choroba jamy ustnej. Stanowi ona poważny problem zdrowotny w

W polskim szkolnictwie wyróżniamy dwa podejścia do wypracowania umiejętności informacyjnych przez uczniów. Jednym z nich jest

Słowo synestezja pochodzi z greki. Synaísthesis oznacza równoczesne postrzeganie. Jest to stan, w którym doświadczenia jednego