Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Polscy przedsiębiorcy już wiedzą, jakie korzyści daje offshore

Sytuacja wywołana globalnym zamrożeniem gospodarki spowodowanym pandemią przewartościowuje właśnie rynek. Poza oczywistym faktem, że jedne biznesy po prostu znikną, a inne się pojawiają, z obecnego obrazu rzeczywistości wyłania się ważna nauka dla polskich przedsiębiorców.

Państwo, które pobiera wysokie podatki, w sytuacji kryzysu gwarantuje firmom niewiele więcej niż państwo, które nie zbiera danin. Właściciele firm przenoszą się więc „tam, gdzie podatków nie ma” i wybierają offshore.

 

Czym jest i jakie korzyści daje spółka offshore?

 

Spółka offshore – jako pojęcie odnosi się do spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki o podobnym charakterze utworzonej w państwie obcym w stosunku do beneficjentów takiej spółki. Może się też odnosić do spółki, która może wykonywać działalność tylko poza swoim krajem utworzenia. Zasadniczo, każda firma prowadzona przez polskiego rezydenta podatkowego za granicą jest dla niego spółką typu offshore z wyjątkiem sytuacji, gdy nabywa on prawo do rozliczania się w kraju, w którym firma figuruje w rejestrze.

Podstawowym powodem i korzyścią, dla której wybierane są rozwiązania offshore, są oczywiście oszczędności podatkowe. Inne cele to: ochrona kapitału i majątku przed wierzycielami, potrzeba zachowania anonimowości biznesu albo zagraniczne okazje biznesowe. Powodem zaś, dla którego obce państwa oferują otwarcie tego typu spółek, to dochód z opłat sądowych i skarbowych, stanowiących dochód państw, które napędzają lokalną gospodarkę.

Spółki offshore w rajach podatkowych pozwalają przedsiębiorcom na przeniesienie majątku do państw gwarantujących unikalne korzyści podatkowe. Dedykowane rozwiązania pozwalają w pełni wyeliminować podatek dochodowy, dodatkowo w znaczący sposób chroniąc poufność właściciela spółki offshore w jednym z tzw. rajów podatkowych.

Do najpopularniejszych rajów podatkowych zaliczyć można Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Panamę, amerykański stan Delaware, Emiraty Arabskie czy Hongkong. Rejestracja spółki offshore w jednym z wymienionych terytoriów pozwala prowadzić działalność bez oglądania się na skomplikowane przepisy, zachowując także niespotykany nigdzie indziej stopień anonimowości, gdyż daje także szansę na otwarcia zagranicznego konta bankowego w kraju, w którym nadal obowiązuje tajemnica bankowa.

 

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem offshore

 

Najczęściej dla pełnej optymalizacji wykorzystuje się nie samą spółkę offshore, ale strukturę powiązanych podmiotów, na przykład w dwóch krajach, która dobrze zabezpiecza interesy beneficjenta – przedsiębiorcy. Wśród typowych i najczęściej wykorzystywanych wymienić należy rozwiązania z wykorzystaniem: Malty, Cypru oraz Wielkiej Brytanii w połączeniu z krajem z puli tzw. rajów podatkowych.

Struktura z wykorzystaniem Malty, unijnego kraju, wykorzystywana jest najczęściej w celu optymalizacji podatkowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą stacjonarny biznes na terenie Polski i chcą wykazać dochód w Polsce, ale także dążą do zoptymalizowania należnego podatku dochodowego. Umożliwia to spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem. Konstrukcja ta zakłada utworzenie polskiej spółki komandytowej, składającej się z polskiej spółki z o.o. (odgrywającej rolę komplementariusza) oraz maltańskiej spółki limited (pełniącej funkcję komandytariusza).

Dzięki wykorzystaniu tak utworzonej struktury przedsiębiorca może zredukować podatek dochodowy do efektywnej stawki 0 procent. Jest to możliwe dzięki formie prawnej spółki komandytowej, która nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ale jedynie dzieli pomiędzy partnerami spółki jej zysk – polskiego komandytariusza i maltańskiego komplementariusza.

Zysk spółki komandytowej jest rozdzielany pomiędzy polską spółkę z o.o. (1 procent) oraz maltańską spółkę limited (99 procnet). Na polskiej spółce z o.o. spoczywa obowiązek rozliczenia podatku CIT od wysokości 1 procenta dochodów spółki komandytowej. Pozostały zysk transferowany jest do spółki maltańskiej, która dzięki obowiązującym na Malcie przepisom może zmniejszyć podstawę opodatkowania przez wypłatę wynagrodzenia na rzecz partnerów spółki. Wynagrodzenie partnerów spółki nie podlega podatkowi dochodowemu do kwoty około 500 tysięcy zł netto rocznie i nie podlega objęciu składkami ubezpieczeniowymi.

Stosowane rozwiązanie jest w pełni transparentne podatkowo, dyrektorzy zarządzający maltańskiej spółki otrzymują rozliczenie PIT, które wykazują w polskim urzędzie skarbowym. Dodatkowo maltańska spółka posiada numer NIP i VAT oraz status polskiego pracodawcy. Przedstawione rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć wysokość obciążeń fiskalnych firmy, a co najważniejsze w zgodzie z indywidualnymi interpretacjami Ministerstwa Finansów.

 

Holding na Cyprze redukuje podatek dochodowy

 

Holding cypryjski to jedna z możliwych form optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem uwarunkowań prawnych i podatkowych Cypru – kraju, który w pewnym momencie stał się synonimem międzynarodowej optymalizacji podatkowej dla wielu polskich przedsiębiorców.

Proponowane rozwiązanie zakłada powołanie polskiej spółki komandytowej, w której cypryjska spółka komandytowo-akcyjna pełni rolę komandytariusza, polska spółka z o.o. pełni rolę komplementariusza. Cypryjska spółka komandytowo-akcyjna jest głównym udziałowcem w utworzonej strukturze (99 procent zysku), natomiast jedynie 1 procent zysku trafia do spółki polskiej. Zysk ten następnie jest kumulowany i do czasu podjęcia decyzji o wypłacie do akcjonariusza nie podlega opodatkowaniu w Polsce oraz na Cyprze.

Ponadto, akcjonariuszem spółki cypryjskiej może zostać powołana spółka partnerska zarejestrowana na Malcie.

W momencie podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy do akcjonariusza zysk trafia na Maltę, a tam dzielony jest na partnerów spółki. Podobnie jak w opisywanej strukturze maltańskiej, wynagrodzenie partnerów spółki nie podlega podatkowi dochodowemu do kwoty około 500 tysięcy zł netto rocznie i nie podlega objęciu składkami ubezpieczeniowymi.

Holding cypryjski pozwala obniżyć podatek dochodowy, gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom, dodatkowo cechuje się transparentnością podatkową. Proponowane rozwiązanie jest skierowane do przedsiębiorców, którym zależy na redukcji podatku dochodowego, najczęściej wykorzystywane jest przez deweloperów, fundusze inwestycyjne oraz przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

 

Wielka Brytania w strukturze optymalizacyjnej

 

Wielka Brytania ze względu na przyjazny system prawno-podatkowy oraz niską biurokracje jest najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców zakładających firmę za granicą. Wykorzystanie brytyjskiej spółki limited w połączeniu ze spółką offshore zarejestrowanej w jednym z popularnych rajów podatkowych (na przykład Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze) pozwala uzyskać wymierne korzyści w zakresie optymalizacji podatkowej. Dzięki wykorzystaniu takiej struktury jesteśmy w stanie zmniejszyć podstawę opodatkowania do zaledwie 1 procenta.

Wspomniana struktura biznesowa składa się z następujących podmiotów:

  • spółki LTD w Wielkiej Brytanii,
  • spółki typu offshore w dowolnym „raju podatkowym”,
  • specjalnej skonstruowanej umowy pomiędzy spółkami LTD i offshore.

Struktura zakłada uruchomienie spółki LTD w Wielkiej Brytanii oraz spółki typu offshore, a następnie połączenie obydwu spółek przez stosowną umową agencyjną.

Wykorzystanie połączenia spółek limited oraz offshore pozwala na nieograniczony transfer zysku ze spółki limited do spółki offshore.

W ten sposób możemy bardzo skutecznie zredukować podatek dochodowy, którego wysokość maksymalnie będzie naliczana od 5 procent pozostawionego zysku w spółce limited. Reszta środków zostanie wytransferowana do spółki offshore, gdzie nie podlega żadnemu opodatkowaniu. Rozwiązanie tego typu stosowane jest przez największe korporacje, z Google na czele.

Jak pokazuje praktyka, „tam, gdzie podatków nie ma” to pojęcie szerokie i mogące odnosić się także do Polski.

Wystarczy jedynie świadomość mechanizmów i przepisów prawa, które taki komfort mogą zagwarantować także polskim przedsiębiorcom.

 

Autorka artykułu: Agnieszka Moryc

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...