Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Nowy menedżer – 6 zasad zdrowych relacji w zespole. Zarządzanie

Po przejściu z sukcesem wszystkich etapów procesu rekrutacji przychodzi czas na pierwsze spotkanie nowego menedżera z jego zespołem. Nie od dziś wiadomo, że relacje między kierownikiem a pracownikami mają kluczowy wpływ na wyniki całego zespołu, a pierwsze wrażenia są często trwałe.

 

1. Buduj zaufanie – nie prezentuj od razu wizji

 

Celem pierwszego spotkania z zespołem nie jest natychmiastowe przedstawienie wizji na najbliższy rok – powinna to być przestrzeń na zbudowanie zaufania oraz nadanie tonu środowiska zespołowego, które zamierzasz wspierać.

Do głównych zadań nowego menedżera w pierwszych dniach pracy z teamem należy:

  • pokazanie, że jest się godnym zaufania zespołu,
  • wykazanie chęci do nauki,
  • pokazanie, że Twoją intencją jest pomoc i wspieranie swojego zespołu.

 

2. Zapoznaj się z każdą osobą z zespołu

 

Rób notatki – poznawaj członków zespołu osobiście, wykaż zainteresowanie ich pasjami, zdaniem, hobby. Indywidualne rozmowy i grupowe spotkania pozwolą wychwycić relacje w zespole, zapoznać się z problemami, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy, a także pozwolą na zbudowanie dalszej strategii działań.

 

3. Postaw jasno granice w zespole

 

Mimo wskazań do zapoznania się z zespołem na poziomie osobistym, należy pamiętać o pewnej hierarchii w biurze. Zbyt przyjacielskie relacje mogą powodować uczucia stronniczości i faworyzowania u innych pracowników, co może wpłynąć na morale w całym zespole.
Jeśli nawiązujesz przyjaźnie z innymi osobami w biurze, pamiętaj, aby utrzymywać profesjonalne relacje w czasie pracy.

 

4. Ustal zasady komunikacji

 

Otwarta komunikacja rodzi nowe pomysły i współpracę, co jest kluczowe dla każdego zespołu. Każda osoba w zespole powinna czuć, że ma głos w firmie, niezależnie od stanowiska pracy.

 

5. Bądź przygotowany na trudne pytania

 

 

Pamiętaj, że podczas spotkań z zespołem mogą padać pytania, które będą stanowić problem w udzieleniu natychmiastowej odpowiedzi. Bądź przygotowany, by odpowiedzieć na nie szczerze. Jest to cenna lekcja. Już pierwszego dnia możesz pokazać zespołowi, że jesteś tutaj, aby również od nich uczyć się, na przykład w temacie kierunku i zmian, jakie powinny być wprowadzone, aby było lepiej.

 

6. Zawsze bądź dostępny dla pracowników

 

Takie podejście wiąże się z polityką otwartych drzwi. Poinformuj pracowników, że chcesz stanowić dla nich wsparcie, odpowiadaj na zapytania, problemy i obawy w odpowiednim czasie. Taki poziom dostępności pozwoli ci stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i ułatwi twojemu zespołowi sprawną realizację codziennych zadań.
Dobre relacje menedżera z członkami zespołu zdecydowanie przyczynią się do wzrostu wydajności pracy. Zadowolenie z atmosfery w zespole sprawia, że pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami, są kreatywni, zaangażowani, zmotywowani, a co najważniejsze – utożsamiają się z miejscem pracy.

Konsultanci podczas rekrutacji menedżerów, którzy mają dołączyć do istniejącego już zespołu, powinni zwracać szczególną uwagę na takie kompetencjach jak: umiejętność komunikowania się, integrowania zespołu wokół zadań oraz stymulowania ich zaangażowania. Ważna jest też umiejętność słuchania, łatwość nawiązywania relacji oraz umiejętność pracy zespołowej.
Menedżerowie, którzy wchodzą w strukturę istniejącego zespołu powinni być wysoce komunikatywni, co oznacza, że potrafią w jasny, jednoznaczny sposób wyrazić swoją opinię, potrafią aktywnie słuchać oraz dopasowywać swoje wypowiedzi do poziomu swoich rozmówców.

Z perspektywy menedżera bardzo istotną kwestią jest poinformowanie go, już podczas procesu rekrutacyjnego, o aktualnym stanie zespołu, atmosferze oraz relacjach w nim panujących.
Wiarygodność nowego menedżera decyduje o tym, jak postrzega go jego zespół. Sposób, w jaki odbierani są menedżerowie przez pracowników, przełożonych oraz kierowników innych zespołów ma bardzo duży wpływ na efektywność pracy na nowym stanowisku. Od momentu dołączenia menedżera do zespołu wszystkie jego zachowania i decyzje są oceniane i obserwowane przez współpracowników. Stosowanie się do powyższych rad w dużym stopniu ułatwi nowemu menedżerowi wejście w zespołową strukturę.

 

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...