Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Kredytowe puzzle

Modele ryzyka kredytowego są najbardziej chronioną informacją know-how każdego banku. Powstają w oparciu o tysiące wytycznych i dbają o portfel kredytowy banku tak, aby odzyskał on – wraz z należnymi opłatami – pożyczone kredytobiorcy należności. Bank jak każdy przedsiębiorca musi dbać również o swoją płynność finansową, a każde jej zachwianie może rodzić wysokoryzykowne kryzysy finansowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z bankami mogę wymienić kilka najistotniejszych elementów z całej układanki, które będą miały wpływ na ocenę ryzyka kredytowego przedsiębiorcy. Liczą się więc: wiarygodność kredytowa, czyli jak przedsiębiorstwo reguluje istniejące już zobowiązania kredytowe, ale również płatności z kontrahentami (raporty z BIK, BIG INFOMONITOR, KRD, ERIF ), ZUS-em czy Urzędem Skarbowym; czy inwestycja, którą firma zamierza skredytować, nie rodzi ryzyka niepowodzenia; jak długo przedsiębiorstwo działa na rynku lokalnym; czy firma cieszy się ogólnie pojętym zaufaniem publicznym; czy właściciele/wspólnicy/zarząd są wiarygodni kredytowo; czy dochody firmy są wiarygodne; czy posiada zdolność kredytową.

Kredyty dla przedsiębiorstw różnią się od kredytów konsumpcyjnych dla osób indywidualnych przede wszystkim celem, na jaki przeznaczone będą środki finansowe. W przypadku przedsiębiorcy musi być to skonkretyzowany cel, związany wyłącznie z działalnością firmy. Częstym wymogiem jest przygotowanie biznesplanu oraz prognoz finansowych. Wszystkie działania podjęte przez bank w celu wydania pozytywnej decyzji kredytowej są wytłumaczalne. Banki muszą dbać przede wszystkim o jakość portfela kredytowego. Dlaczego? Powołam się na aktualny raport Biura Informacji Kredytowej. Wynika z niego, że jakość portfela kredytowego (opóźnienia w spłacie kredytów > 90 dni) na koniec 2018 roku wyniosła 14,2 procent. Dla zobrazowania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków dodam, że jakość portfela kredytów dla sektora rolniczego wynosi jedynie 4,5 procent. To obrazuje jak ważne jest ryzyko kredytowe do podjęcia odpowiedniej decyzji przez bank.

 

Kredyt inwestycyjny

 

Głównym atutem takiego wsparcia są wysokie średnie kwoty przyznanych kredytów i brak ustalonej maksymalnej kwoty finansowania oraz długi okres kredytowania nawet do 20 lat. Cel to wyłącznie cel związany z inwestycją w aktywa przedsiębiorstwa, a decyzja kredytowa będzie wydana po dogłębnej analizie oceny planowanej inwestycji. Celem może być: sfinansowanie zakupu nieruchomości, maszyn oraz specjalistycznych urządzeń do produkcji towarów, całych taśm produkcyjnych, środków transportu czy komputerów.

Niespodzianką jest to, że banki chętnie finansują cel, jakim jest ochrona naszego know-how (licencje, prawa autorskie, patenty) jak również zakup papierów wartościowych, czy wykup udziałów w innym przedsiębiorstwie. Wymogiem często pojawiającym się przy tego rodzaju wsparciu finansowym jest wkład własny (około 20 procent), jakim musi dysponować dany przedsiębiorca oraz zabezpieczenie inwestycji przez zastaw na przedmiocie finansowania lub przewłaszczenie środka trwałego lub zabezpieczeniem hipotecznym.

Wyjątkiem w formie zabezpieczenia spłaty kredytu będzie kredyt udzielany w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, tzw. kredyt z gwarancją BGK. Gwarancja ta daje bankowi pewność spłaty kredytów nie tylko inwestycyjnych, ale również kredytów obrotowych czy kredytów odnawialnych.
Kredyt ten można przeznaczyć na dowolny cel. Zabezpieczeniem kredytu w tym przypadku będzie gwarancja BGK. Pamiętać jednak należy, że przedsiębiorca nadal pozostaje zobowiązany do terminowego regulowania rat takiego kredytu i nie jest zwolniony z tego obowiązku. Kredyty te mają określoną maksymalną kwotę kredytu i wynosi ona 600 tysięcy zł oraz okres kredytowania – przy kredytach obrotowych to maksymalnie 27 miesięcy, a przy kredytach inwestycyjnych to 99 miesięcy. Gwarancja ta przyznawana jest na 80 procent wartości kredytu.

 

Kredyt obrotowy

 

Największą zaletą kredytu obrotowego jest to, że może on być przyznany na dowolny cel. Faktyczny czas otrzymania środków może osiągnąć reklamowaną szybkość procesu „kredyt w 24H”. MŚP sfinansować może między innymi bieżące zobowiązania wobec kontrahentów, zakup materiałów i surowców. Kredyt ten rejestrowany jest w rachunku bieżącym i może występować w formie odnawialnego (limit w rachunku bieżącym zwany kredytem rewolwingowym) lub w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, zwanego nieodnawialnym i spłacanym w wyznaczonych w harmonogramie ratach. Obok standardowych opłat, jakimi będą oprocentowanie i prowizja, pojawić się może również prowizja od niewykorzystanych środków. Umowa kredytu obrotowego zawierana jest najczęściej na rok z możliwością dwukrotnego odnowienia, co daje maksymalnie 3 lata.

 

Limit odnawialny w rachunku bieżącym

 

Podstawową zasadą przyznania firmowego limitu odnawialnego jest posiadanie rachunku bankowego i regularnych miesięcznych wpływów. Im wyższe są wpływy, tym wyższy będzie przyznany limit.

Umowy o limit odnawialny podpisywane są najczęściej na okres roku z możliwością odnawiania. Jeżeli utrzymamy średniomiesięczne wpływy na deklarowanym poziomie, bank co roku będzie odnawiał limit automatycznie. Najważniejszym kosztem przy tej formie wsparcia jest prowizja za przyznanie limitu odnawialnego ponoszona każdorazowo (czyli raz na rok) przy przedłużeniu oraz odsetki naliczane dziennie jedynie wtedy, kiedy limit ten będzie wykorzystany.

 

 

Kredyt pomostowy

 

Przedsiębiorcy, którzy planują lub już złożyli wniosek o dotację z funduszy Unii Europejskiej, mają możliwość ubiegania się o wsparcie w postaci kredytu pomostowego, który zaspokoi płynność finansową i pozwoli na rozpoczęcie inwestycji przed otrzymaniem dotacji, a następnie zostanie rozliczony z środków przyznanych z refundacji.

Nie wszystkie banki oferują możliwość otrzymania kredytu pomostowego na całą kwotę dotacji wraz z wkładem własnym. Oprocentowanie, marża oraz forma zabezpieczenia będzie ustalana każdorazowo przez bank indywidualnie. Proces przyznania dotacji ze środków unijnych jest procesem czasochłonnym i może trwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca dopiero złożył wniosek o dotację, czas oczekiwania na ostateczną decyzję może wstrzymać planowaną inwestycję. Kredyty pomostowe nie są dostępne w każdym banku.

 

Kredyt dla profesjonalisty

 

Specjalnymi ofertami kredytowymi banki kuszą wybrane grupy przedstawicieli zawodowych prowadzących działalność gospodarczą między innymi takich jak: lekarz, stomatolog, adwokat, radca prawny aptekarz, notariusz, biegły rewident, geodeta, weterynarz, księgowy i wiele innych. Dlaczego o tym wspominam? Prawie wszystkie banki oferują taki kredyt bez wymogów udokumentowania dochodu, z uproszczoną procedurą kredytową, z kwotą kredytu nawet do 650 tysięcy zł (dla maksymalnej kwoty kredytu mogą być wymagane dokumenty dochodowe). Co ciekawe, kredyty te charakteryzuje niższa marża.

Na zakończenie dodam, że warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy finansowego. Dlaczego? Choćby z tego względu, że ma on dostęp do wielu ofert bankowych, na bieżąco śledzi zmiany w przepisach, zna szczegółowo wymogi formalne, jakie narzucają banki, a przede wszystkim takie działanie zaoszczędzi nasz czas. Nie bójmy się więc skorzystać z usługi profesjonalisty.

Żywię głęboką nadzieję, że ułożyłam kredytowe puzzle, a z całego artykułu powstał jasny i klarowny obraz możliwości finansowania dla każdego przedsiębiorcy.

 

Autor artykułu: Emilia Dubiela

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...