Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Kredyt a leasing. Jaką formę finansowania wybrać?

Aby ostatecznie wybrać odpowiednią formę finansowania dla naszego przedsiębiorstwa, powinniśmy rozpatrzyć wiele aspektów, nie tylko opartych na analizie cenowej, księgowej czy podatkowej, ale również brać pod uwagę sytuację finansową naszego przedsiębiorstwa i jego historię kredytową.

Na początek zweryfikujmy cel naszego przedsięwzięcia. Jeżeli zamierzamy finansować bieżące wydatki firmy, a nie będą to zakupy auta, specjalistycznego sprzętu czy maszyn, to zapewne kredyt będzie rozwiązaniem, które przede wszystkim pozwoli nam dostosować miesięczne zobowiązanie, czyli ratę kredytu do naszych możliwości, a wydłużając maksymalnie okres kredytowania zapewnimy sobie niższe miesięczne wydatki.

Należy jednak pamiętać, że najczęściej przy kwotach powyżej 500 tysięcy zł banki wymagają zabezpieczenia w postaci nieruchomości, którą posiada firma lub nieruchomości, która jest naszą prywatną własnością oraz często wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia majątkowego właścicieli i osób trzecich. Do 500 tysięcy możemy skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis, którą oferuje BGK. Gwarancja ta jest rozpatrywana wyłącznie w bankach uprawnionych do procesowania tego rodzaju zabezpieczenia. Firma może otrzymać ofertę kredytu z gwarancją BGK w banku, w którym składa wniosek o finansowanie.

Dla najlepszego porównania obu form finansowania działalności z sektora MŚP pozwoliłam sobie na analizę tych dwóch produktów finansowych w oparciu o wymogi, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

 

Dokumenty firmowe

 

Do kredytu wymagane będą zawsze dokumenty finansowe w postaci książki przychodów i rozchodów czy też bilansu oraz rachunek zysków i strat w zależności od formy prowadzenia działalności, z bieżącego okresu oraz za poprzedni rok obrachunkowy. Leasingodawcy nie zawsze wymagają przedstawienia wszystkich dokumentów finansowych. W ofertach firm leasingowych znajdziemy również leasing na oświadczenie o dochodach.

 

Zdolność kredytowa

 

Przy kredycie banki zawsze badają zdolność kredytową firmy. Wykazywane straty w księgach bądź zbyt niski dochód mogą zdyskwalifikować nas w ubieganiu się o taką formę finansowania. Co ważne, coraz częściej brane są do analizy również nasze indywidualne obciążenia kredytowe.

Firmy leasingowe posiadają, tak jak wspomniałam wcześniej, oferty na oświadczenie o dochodach i nie zawsze biorą pod uwagę wszystkie obciążenia kredytowe naszego przedsiębiorstwa.

 

Historia kredytowa i ilość zapytań w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)

 

Banki zawsze sprawdzają naszą historię kredytową w BIK. Gdy jesteśmy właścicielami spółki, sprawdzana będzie historia firmy oraz całego zarządu i właścicieli, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą banki najczęściej sprawdzają BIK i właściciela, i przedsiębiorstwa. W tym względzie warto przed udaniem się do banku czy doradcy kredytowego pobrać indywidualny oraz dodatkowo firmowy raport BIK. Raport ten pozwoli ocenić nam szanse na uzyskanie kredytu bez zbędnych zapytań kredytowych.

Pamiętajmy, że zbieranie ofert kredytowych, czyli chodzenie od banku do banku nie poprawia naszej wiarygodności, a wręcz odwrotnie – może być nawet powodem odrzucenia wniosku kredytowego. Każde kolejne złożenie wniosku w banku to obniżenie naszej wiarygodności kredytowej. Na ocenę zdolności będą miały również wpływ problemy z płatnościami rat z przeszłości, które nadal widnieją w raporcie i nie zostały usunięte lub opóźnienia w spłatach.

Firmy leasingowe sprawdzają najczęściej wyłącznie BIK firmowy. Często również nie będą brały pod uwagę ilości zapytań kredytowych i dopuszczą do analizy kilkudniowe opóźnienia w spłatach rat, które widnieją w BIK.

Dla kredytów minimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy, choć większość banków preferuje działalności ze znacznie dłuższym stażem. W leasingach istnieje możliwość finansowania przedsiębiorstwa nawet od 1 dnia prowadzenia działalności.

 

Forma prawna prowadzenia działalności i branża, czyli PKD

 

Banki chętniej kredytują jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki osobowe, mniej chętniej udzielają finansowania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Co istotne, znaczącą rolę będzie odgrywało główne PKD prowadzonej działalności. Może się tak zdarzyć, że branża naszego przedsiębiorstwa nie będzie akceptowalna w banku.
Dla leasingodawców forma prawna działalności nie będzie wykluczeniem, a klasyfikacja PKD może być dostosowana do faktycznie prowadzonej działalności lub będzie brana pod uwagę jako rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa.

 

 

Cena, czyli całkowity koszt kredytu a leasingu

 

To dobry moment na zastanowienie się jak bardzo cena finansowania jest dla nas istotna. Okres kredytowania w bankach może sięgać nawet kilkudziesięciu lat, co daje nam wyższy całkowity koszt kredytu, ale niskie miesięczne zobowiązanie.
Leasingi udzielane są na krótsze okresy, stąd raty leasingu będą wyższe, ale całkowity koszt finansowania będzie tańszy. Pamiętajmy też, że przy leasingu wymagana jest wpłata własna, a wysokość raty będzie uzależniona od wartości wykupu. Im niższy wykup, tym wyższa rata.

Start-upy mają szanse wyłącznie na niskie kwoty kredytowania, maksymalnie do 50 000 zł, w przypadku leasingu, w wybranych firmach leasingowych, mogą ubiegać się już od 1 dnia prowadzenia działalności.

 

Przepisy podatkowe

 

Do analizy warto również dodać krótkie porównanie księgowo-podatkowe w przypadku samochodów osobowych (spalinowych i hybrydowych), których wartość nie przekracza 150 tysięcy zł. Na początku 2019 roku weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy PIT i CIT. Dla zobrazowania zmian przytoczę tylko 3 istotne zapisy z ustawy, zachęcając do zapoznania się z całością nowelizacji.

Art. 23. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20 procent stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Art. 23 ust. 1 pkt 46a i 47 do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się 46a) 25 procent poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika; 47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

 

Leasing

 

W przypadku samochodów osobowych (spalinowych i hybrydowych), których wartość nie przekracza 150 tysięcy zł w podziale na 2 rodzaje leasingu, możemy rozróżnić klasyfikację kosztową. W leasingu operacyjnym:
• auto nie będzie własnością firmy,
• odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać leasingodawca,
• aby odliczyć 100 procent kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, czyli serwis, paliwo, przeglądy, naprawy, oleje, płyny, części zamienne, parkingi, opłaty za autostradę, opony, musimy wykazać, że samochód używany jest wyłącznie do celów służbowych. Do tego potrzebne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli używamy auta również do celów prywatnych, odliczymy 75 procent kosztów,
• do kosztów zalicza się raty do maksymalnej wartości samochodu 150 tysięcy zł w wartości początkowej, odsetki i opłaty leasingowe w całości,
• VAT rozłożony będzie na cały okres leasingu.
W leasingu finansowym:
• auto będzie własnością firmy – w kosztach uzyskania przychodu można ująć odpisy amortyzacyjne do kwoty 150 tysięcy zł,
• aby odliczyć 100 procent kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, czyli serwis, paliwo etc., musimy wykazać, że samochód używany jest wyłącznie do celów służbowych. Do tego potrzebne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli używamy auta również do celów prywatnych – odliczamy 75 procent wydatków,
• tylko część odsetkowa rat leasingowych może być zaliczona w koszty – zastosowanie VAT MARŻA.

Firmy niebędące vatowcami będą miały możliwość odliczyć w kosztach uzyskania przychodu kwoty brutto z faktur. Sugerowana forma leasingu w tym przypadku to leasing operacyjny. Takie firmy zaliczają w koszty kwoty brutto wydatków.

 

Kredyt

 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku finansowania za pośrednictwem kredytu:
• do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie część odsetkową z zapłaconej raty kredytu na podstawie harmonogramu spłat,
• odliczenie odpisów amortyzacyjnych dla samochodów do wartości 150 tysięcy zł,
• aby odliczyć 100 procent kosztów raty odsetkowej, musimy wykazać, że samochód używany jest wyłącznie do celów służbowych. Do tego potrzebne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli używamy auta również do celów prywatnych – odliczamy 75 procent wydatków.

Jak więc widzimy, kredyt firmowy da nam możliwości uzyskania finansowania na bieżący rozwój naszej firmy w dłuższym czasie z niższą ratą i minimalnymi odpisami kosztów podatkowych, leasing zaś będzie stanowił wyższy koszt miesięcznych rat, ale większe możliwości odliczeń.

 

Autor artykułu: Emilia Dubiela

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...