Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Jak zabezpieczyć firmę przed utratą płynności finansowej

Nadrzędnym celem każdej firmy jest wypracowanie zysku. Zysk w przypadku mikroprzedsiębiorców będzie istotnym zabezpieczeniem dóbr osobistych. W przypadku jednoosobowych działalności i mniejszych spółek ryzyko utraty płynności finansowej jest często połączone z utratą prywatnych dochodów.

Jak czytamy w najnowszym raporcie Biura Informacji Kredytowej na stronie bik.pl kwota przeterminowanych wartości raportowana na koniec czerwca w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK wyniosła 31,26 mld zł, gdzie w handlu zanotowano 7,2 mld zł, w przemyśle 5,4 mld zł, a w budownictwie 4,92 mld zł kredytowych i poza kredytowych zobowiązań.

 

Po pierwsze płynność finansowa

 

Dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa wymagane jest zachowanie płynności finansowej. Na dokapitalizowanie działalności sposobów jest wiele: od kapitałów własnych, pozyskania inwestorów, skorzystania z opcji dofinansowań unijnych, po wsparcie kredytowe uzyskane z banku czy firm pożyczkowych. Ważny jest oczywiście cel dokapitalizowania oraz staranna analiza kosztów.

Pamiętajmy o tym, że aby otrzymać kredyt w banku, trzeba spełnić kilka istotnych założeń, a firmy pożyczkowe oferujące wsparcie finansowe dla biznesu posiadają znacznie wyższe koszty niż kredyty bankowe. Unijna dyrektywa PSD2 może znacząco wpłynąć na zmiany w polityce kredytowej, a w szczególności polityce cenowej oferowanych usług, ale na większe zmiany musimy jeszcze poczekać. Kredyty firmowe reguluje prawo bankowe, a nie ustawa o kredycie konsumenckim, a co za tym idzie, możemy spotkać się z naliczaniem innych dodatkowych opłat. Warto więc analizować koszty i weryfikować zapisy umów.

 

Opóźnienia w płatnościach

 

Z wielu raportach, z jakimi w ostatnim czasie się zapoznałam, wynika, że właściciele małych firm mają problem z rzetelną analizą potrzeb rynkowych, a ich decyzje często są podyktowane nadmiernym optymizmem oraz zbyt dużym zaufaniem szczególnie do dużych spółek. Aż 47 procent wierzytelności mają do odzyskania małe firmy właśnie od dużych spółek, a termin realizacji średnio określonego terminu płatności faktur wynosi już ponad 3,5 miesiąca. Brak znajomości wysokości rynkowych marż, konkurencja, zmiany prawne w otoczeniu gospodarczym, w tym zakaz handlu w niedzielę, brak pracowników, dostosowanie zagranicznych wynagrodzeń kierowców wyjeżdżających do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii w branży transportowej oraz rosnące ceny materiałów budowlanych i braki kadrowe to problemy, które w konsekwencji mogą skutkować całkowitą utratą płynności finansowej.

Prezes Krajowego Rejestru Długów na łamach portalu krd.pl wskazuje globalny problem „opóźnienia w płatnościach od kontrahentów w widoczny sposób zmniejszają konkurencyjność firm na rynku. Obecnie już ponad 37 procent firm z powodu opóźnień musi ograniczyć inwestycje, 29 procent firm nie może regulować terminowo własnych zobowiązań, a co dziesiąta firma ma kłopot z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Tymczasem firmy, które nie mogą swobodnie inwestować i wprowadzać na rynek nowych produktów, nie mogą się też rozwijać”.

 

 

Na co zwrócić szczególną uwagę?

 

Aby zapobiegać zatorom płatniczym, każda firma powinna badać ryzyka związane z prowadzeniem działalności.
W większości korporacje i średniej wielkości przedsiębiorstwa posiadają wykwalifikowaną kadrę oraz korzystają z różnego wsparcia firm doradczych specjalizujących się w badaniu i ocenie ryzyka, jednak większość małych jednoosobowych działalności lub mniejszych spółek nie posiada ani zasobów finansowych ani kadrowych, stąd ich ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych jest znacznie wyższe.

Nieustannie analizuj ryzyko operacyjne i finansowe. Najważniejszym aspektem tej analizy jest wysokość kosztów stałych. Przy relatywnie niskich kosztach stałych spadki sprzedaży, zachwiania koniunkturalne czy też gospodarcze nie muszą stanowić wysokiego poziomu ryzyka. Warto więc analizować, weryfikować i minimalizować politykę kosztową. Dla branż, które opierają swoje kontrakty handlowe na współpracy z podwykonawcami (między innymi: transport, budownictwo, przemysł), ważnym elementem będzie zabezpieczenie interesów obu stron kontraktu, ale również odpowiedzialność za wykonane zlecenie.

Częstym błędem, z jakim możemy się spotkać, jest brak należytej weryfikacji podwykonawcy pod kątem zaplecza kadrowego, terminowości, czyli wywiązywania się z terminów realizacji wcześniejszych zleceń, jakości wykonanych robót. Istotnym elementem jest odpowiednie dostosowanie zapisów odpowiedzialności za etapy realizacji zlecenia, ale również okresu reklamacyjnego, jeżeli taki dotyczy. W drugą stronę – podwykonawcy w szczególności powinni zabezpieczyć się przed utratą swojej płynności, gdyż ich finansowanie uzależnione jest często od działań firmy zlecającej jej daną usługę, ale również od głównego inwestora.

Gdy podwykonawca jest firmą Z, wykonawca firmą Y, a główny zleceniodawca firmą X to stratę finansową poniesie firma na końcu łańcucha, czyli firma Z (firma Y nie otrzyma zapłaty od firmy X, ale też nie zapłaci firmie Z). Tym bardziej analizując raporty spłacalności swoich zobowiązań przez duże spółki, wskazane jest zabezpieczenie się umowami handlowymi z tymi podmiotami, rozpisanymi etapami prac i płatności za wykonane zlecenie. Pamiętajmy jeszcze o tym, że w łańcuszku finansowym pojawia się również zwykły konsument. Konsumenci zalegają mikroprzedsiębiorcom z segmentu jednoosobowych działalności gospodarczych prawie 180 mln zł!

Ryzyko finansowe związane jest bezpośrednio z kosztami obsługiwanych kredytów firmowych, leasingów, ale również papierów wartościowych. Kosztem dla firmy będą odsetki i inne opłaty związane z takim finansowaniem biznesu. Każde zobowiązanie trzeba spłacić i oczywiście spłacić w terminie. To daje nie tylko możliwości finansowe na kolejne okresy, ale również buduje wiarygodność kredytową.

 

Czy warto oszczędzać na biurze księgowym i ekspercie podatkowym?

 

Wykwalifikowana księgowa to skarb dla mikroprzedsiębiorcy. W tym przypadku oszczędność nie powinna być wyznacznikiem w podjęciu decyzji o wyborze biura księgowego. Warto poszukać osoby, która posiada doświadczenie w danej branży, a dodatkowo posiada wiedzę podatkową i kadrową. W realiach ciągłych zmian podatkowych ekspert będzie mógł reagować na zmiany rynkowe, zapobiegać zbyt pobłażliwej polityce kosztowej i umiejętnie ocenić ryzyko finansowe. W tym zakresie warto zainwestować w wiedzę i doświadczenie.

 

Korzystaj z usług kancelarii prawnych przy weryfikacji zapisów umów handlowych

 

To wszystko, co zostanie zapisane między dwoma stronami w kontraktach, jest potem podstawą do wniesienia roszczeń, czy to na drodze polubownej, czy sądowej. Tylko i wyłącznie spisana umowa między dwoma stronami może być egzekwowana. Obietnice, brak zabezpieczeń, brak weryfikacji kontrahentów w bazach dłużników takich jak KRD czy BIG InfoMonitor, brak weryfikacji lojalności, jakości i wywiązywania się z terminów na rynkach lokalnych, brak weryfikacji rekomendacji, brak znajomości technik manipulacyjnych, brak szybkich działań windykacyjnych oraz prewencji w zakresie terminowości regulowania faktur to możliwy początek problemów z płynnością finansową naszego biznesu.

Faktoring to stosunkowo młoda metoda finansowania przedsiębiorstw oraz mająca wpływ na poprawę płynności finansowej. W skrócie polega on na „odsprzedaniu” faktury faktorowi za określoną prowizję. To metoda, z której korzysta wielu przedsiębiorców wystawiających rachunki z wydłużonymi terminami płatności. Jest warta przeanalizowania, gdyż może być lekarstwem na zdobycie kapitału obrotowego, ale również kontrolę dłużników.

A na koniec warte przeanalizowania zmiany ustawowe w temacie podatków i zabezpieczenia płynności finansowej.
Ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych, która weszła w życie z początkiem 2019 roku.
Ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Ustawa zmieniająca opłaty sądowe w związku z reformą KPC – wejście w życie 21 sierpnia 2019 roku.
Wchodząca w życie 1 września 2019 roku nowelizacja ustaw podatkowych tworzy nowy rejestr podatników VAT, obejmujący ich rachunki rozliczeniowe, która będzie miała wpływ dodatkowo na rozliczenia gotówkowe i kwalifikację kosztów uzyskania przychodu, czyli PIT i CIT.

Zapraszam do październikowego wydania Gazety MSP, w którym przybliżę wszystkie formy i zalety oraz opłaty dotyczące faktoringu.

 

Autor artykułu: Emilia Dubiela

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...