Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Jak wykorzystać lokalizację językową, aby zdobyć klienta zagranicznego

Każdy przedsiębiorca, który marzy o podbiciu rynków zagranicznych, musi zadbać o to, aby jego strategia marketingowa była dopasowana do oczekiwań klienta z innego kręgu kulturowego. Jednym z kluczowych elementów sukcesu jest lokalizacja językowa.

Lokalizacja treści oznacza proces dostosowania przetłumaczonego tekstu do potrzeb i realiów kulturowych kraju lub regionu odbiorcy. Komunikaty skierowane do klienta muszą uwzględniać słownictwo, skojarzenia lub odmiany języka, którymi się posługuje. Jak dowodzą wyniki badań, aż 75 procent konsumentów jest skłonnych zakupić produkty lub usługi, jeśli informacja o nich jest podana w języku ojczystym.

Lokalizacja jest wskazana nie tylko przy tłumaczeniu treści z jednego języka na drugi. Czasami ten sam tekst wymaga dopasowania w obrębie jednego języka, jeśli mieszkańcy danego regionu mówią charakterystycznym dialektem. Na przykład w Ameryce Łacińskiej występują różne odmiany języka hiszpańskiego: meksykański, argentyński i kolumbijski. Właśnie ze względu na niekiedy drobne, ale istotne różnice językowe, treści kierowane do odbiorców w tym regionie zawsze wymagają lokalizacji.

 

Dobre tłumaczenie to za mało

 

Wiele osób sądzi, że przygotowanie tłumaczenia strony internetowej lub oferty w języku obcym będzie wystarczające, aby zainteresować klienta zagranicznego swoim produktem lub usługą. Dobre tłumaczenie stanowi jednak tylko punkt wyjścia. Dlaczego? Ponieważ kolejnym etapem jest uwzględnienie elementów charakterystycznych dla konkretnego rynku. Wpływają one nie tylko na lepsze, ale i poprawne zrozumienie treści. Lokalizacji wymagają przede wszystkim:

 • formaty liczb, dat – na przykład różne formaty zapisu dat w angielskim brytyjskim (dzień, miesiąc, rok) i amerykańskim (miesiąc, dzień, rok),
 • miary, waluty – na przykład jednostki objętości, wagi lub długości (te same jednostki mają różne wartości na przykład w Wielkiej Brytanii i USA),
 • elementy kulturowe – na przykład dni wolne od pracy, święta lokalne,
 • elementy językowe – na przykład różne zasady interpunkcyjne lub ortograficzne,
 • elementy graficzne – na przykład pewne grafiki mogą być obraźliwe lub niezrozumiałe.

 

Kiedy lokalizować?

 

Lokalizacja jest kluczem dla ogólnej identyfikacji przedsiębiorstwa, jednak skupionej punktowo na danych krajach lub obszarach. Dzięki temu produkt lub usługa jest znany globalnie, a równocześnie pozytywnie odbierany na poziomie lokalnym.

Z usług lokalizacyjnych powinny skorzystać wszystkie firmy, które kierują swoje produkty na rynki zagraniczne i chcą zbudować relację z lokalnym odbiorcą. Klienci muszą mieć poczucie, że stronę internetową, produkt lub usługę stworzono z myślą właśnie o nich. Kiepsko lub częściowo przetłumaczone teksty mogą zniechęcić ich do wybrania właśnie twojej firmy.

Lokalizacja językowa jest konieczna w przypadku tłumaczeń specjalistycznych dotyczących produktów lub usług, takich jak:

 • gry komputerowe,
 • strony internetowe,
 • oprogramowanie,
 • teksty marketingowe,
 • reklama.

Treści z powyższych obszarów mają przede wszystkim oddziaływać na emocje odbiorcy. Dlatego sama precyzja i wierność przekładu, tak ważne w przypadku innych rodzajów tłumaczeń, schodzą na drugi plan. Orężem, które pozwoli zdobyć serce zagranicznego klienta, jest gra słów, odwołanie się do elementów lokalnej kultury, wyjście poza utarte ramy znaczeniowe. Im bardziej komunikat będzie brzmiał naturalnie dla odbiorcy, tym mocniejszy w jego oczach będzie przekaz i wizerunek firmy.

 

Najczęstsze błędy

 

Pominięcie etapu lokalizacji produktu może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Na skutek błędów w nazwie marki, treści sloganu lub opisu produktu firma może stać się obiektem żartów i niechęci ze strony klientów. Skutkuje to szkodą wizerunkową, obniżeniem sprzedaży i spadkiem dochodów. Często konieczne jest wycofanie produktu lub stworzenie nowej strategii sprzedaży.

Błędy lokalizacyjne nie ominęły nawet znanych koncernów światowych. Zrezygnowanie z lokalizacji językowej może wiązać się z takimi rezultatami:

 • KFC – slogan reklamowy „Finger lickin good” w tłumaczeniu na chiński: „Zjedz swoje palce”,
 • Pepsi – slogan reklamowy „Come alive! You’re in the Pepsi Generation!” w tłumaczeniu na chiński: „Pepsi sprowadza twoich przodków z martwych!” oraz niemiecki: „Powstań z grobu z Pepsi!”,
 • Schweppes – Tonic Water w tłumaczeniu na włoski: Schweppes Woda Toaletowa,
 • Braniff Airways – slogan reklamowy „Fly in leather” w tłumaczeniu na hiszpański: „Lataj nago”.

Jak pokazują powyższe przykłady, niepowodzenie w dotarciu do klienta może wynikać ze zbyt dosłownego (choć poprawnego) tłumaczenia. Inne błędy obejmują literówki, błędy składniowe lub skróty myślowe niezrozumiałe dla odbiorcy.

 

 

Podsumowanie

 

Lokalizacja językowa to jeden z kluczowych elementów strategii dotarcia do klienta zagranicznego. Tłumaczenie komunikatów to pierwszy, podstawowy etap. Szczególnie w przypadku tekstów marketingowych lub gier komputerowych tłumaczenie powinno być następnie przekazane specjalistom od lokalizacji, najlepiej na rynku docelowym.

Treść musi być tak dostosowana, aby nawiązać relację z odbiorcą, wywołać u niego pozytywne skojarzenia, wyzwolić korzystne emocje. To one sprawią, że klient będzie bardziej skłonny kupić dany produkt lub usługę.

Mimo że lokalizacja podnosi ogólny koszt wprowadzenia produktu na nowy rynek, powinna być raczej postrzegana jako niezbędna inwestycja. Ewentualne błędy są zbyt kosztowne wizerunkowo i finansowo. Wydłużają i utrudniają proces budowania pozytywnej świadomości marki wśród docelowych odbiorców. Dlatego, jeśli chcesz zdobyć serce klienta zagranicznego, nie wahaj się dopasować swoich komunikatów do jego kontekstu kulturowego. Z pewnością będzie to możliwe, jeśli skorzystasz z usług lokalizacyjnych.

 

Autorka artykułu: Sylwia Biczyk

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...