Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Jak utrzymać motywację w czasach niepewności?

Ostatnie miesiące wywróciły do góry nogami sposób działania firm. Pracownicy, jak i kadra zarządzająca borykają się z wieloma problemami. Realia wymuszają nowe sposoby planowania zadań i zarządzania. Nowa sytuacja wpłynęła negatywnie zwłaszcza na poziom motywacji zatrudnionych.

Jedną z podstawowych zasad budowania motywacji, jaką podają eksperci, jest zachowanie optymistycznej postawy. Dla optymistów niepowodzenia czy przeciwności losu mają charakter chwilowy i ograniczony. Stanowią nawet źródło ich rozwoju na drodze w myśl powiedzenia „człowiek uczy się na błędach”.

Optymizm to również elastyczność i aktywna, a nie bierna postawa. Przystosowanie się do nowych warunków i wyznaczenie nowych, realnych celów pozwala na odniesienie sukcesu. Jak zachować pozytywne myślenie w obecnych czasach?

Dobrym przykładem postępowania w trudnych sytuacjach jest filozofia Kaizen, która wywodzi się z japońskiego przemysłu (Toyota, Mazda, Sony, Honda). Sposób myślenia w niej zawarty ma wpływ na poprawę wydajności, wzrost produktywności, optymalizacje działań pracowników i eliminację marnotrawstwa.

Każdy najmniejszy krok przybliża do sukcesu. Potrzebna jest: pracowitość, dążenie do doskonałości i zaangażowane zespoły wspierane przez świadomego lidera. Sprawdzi się tutaj działanie zgodnie z mottem: „Przeszłości nie zmienisz, ale możesz zmienić jej postrzeganie i kreować przyszłość, jakiej pragniesz”. A ja pokażę ci jak, bo „Jeśli siedzisz w słoiku, to nie widzisz etykiety.”

 

 

U podstaw

 

Definicji motywacji z pewnością jest wiele. Najbardziej cenię definicję prof. W. Łukaszewskiego, który przyjmuje ją za zbiór mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania.

To określenie sprowadza się do kilku ważnych kwestii, branych pod uwagę przy uruchamianiu nowych projektów czy pomysłów, jak na przykład rzucę palenie, schudnę, nauczę się nowego języka itd.

Oprócz skupienia się na tych czterech elementach warto skupić również na tym, aby postawiony cel został zrealizowany w sposób dopasowany do mocnych stron, talentów, rytmu biologicznego, sytuacji prywatnej, zawodowej i środowiska. Ponadto należy przyjrzeć się motywatorom, a przynajmniej tym trzem, najważniejszym, które przytacza Daniel H. Pink w książce Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację:

  • autonomia, możliwość wykonania zadania po swojemu,
  • jasny cel, czyli świadomość tego, jak ten cel przekłada się na realizację moich mniejszych, wewnętrznych celów i cele firmy, a nawet świat. Czy jest to ekologiczne, czy budujemy coś nowego, coś, co może zaoszczędzi dóbr, czy coś chronimy,
  • rozwój kompetencji, czyli inaczej dążenie do mistrzostwa, ale w takiej dziedzinie, która jest dla mnie pasją, która mnie naprawdę interesuje.

 

Dobry plan!

 

Podstawą zachowania wysokiego poziomu motywacji jest odpowiednie planowanie połączone z wyobrażeniem sobie całego procesu realizacji celu. To podtrzymuje naszą motywację. Planowanie i zobrazowanie sobie procesu pozwala nam z jednej strony wykluczyć zbędne dystraktory, które nas odciągają od realizacji celu, a z drugiej przemyśleć, to, co nas w osiągnięciu celu może wspierać.

Pod uwagę należy brać również to, że na wszelki wypadek warto przygotować plan B. Realizacja celów powinna odbyć się podczas tzw. górki energetycznej, czyli zgodnie z naszym rytmem wydajności energetycznej.

Jeśli możemy sobie pozwolić na to podczas pracy zdalnej, zadania wymagające skupienia pozostawmy na pory dnia, w których czujemy się najbardziej efektywni. Ważna jest również lista zadań LRN, którą warto robić każdego dnia wieczorem, żeby być przygotowanym na kolejny dzień.

 

Autorka artykułu: Anna Skoczylas

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...