Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Jak pozyskać inwestora – siedem wskazówek

 

Pozyskanie inwestora to jeden z kamieni milowych w działalności wielu młodych firm. Perspektywa, jaką otwiera dodatkowe finansowanie, może być bardzo obiecująca i wynieść startup na zupełnie nowy poziom biznesu. Co zrobić, aby to marzenie stało się rzeczywistością? Oto siedem wskazówek, które pomogą poszukującym wsparcia przedsiębiorcom w urzeczywistnieniu ich biznesowych pragnień.

 

1. Kompetentny zespół

 

Jednym z głównych czynników branych pod uwagę podczas oceny danej inwestycji jest to, komu inwestorzy powierzają swój kapitał. Dlatego też niezmiernie ważne jest doświadczenie i kompetencje zespołu, które powinny być komplementarne.
W przypadku niepowodzeń zdeterminowany team nie spocznie na laurach – stawi czoła wszystkim przeszkodom i wyciągnie odpowiednie wnioski. Kompletując osoby do pracy przy danym projekcie, warto wziąć pod uwagę, że nawet najlepszy pomysł, nad którym pracuje słaby zespół, jest skazany na niepowodzenie.

 

2. Produkt odpowiadający na realne potrzeby

 

Wielu founderom wydaje się, że ich pomysł/projekt jest unikalny i rozwiązuje realnie istniejący problem. Nierzadko powtarza się scenariusz, w którym to twórcy zgodnie twierdzą, że przeprowadzili dokładne badania dotyczące potrzeb ich grupy docelowej. W istocie okazuje się, że pomysłodawcy podejmują się rozstrzygnięcia nieistniejącej kwestii. Zazwyczaj jest to spowodowane zbyt mocnym skupieniem się na swoim pomyśle zamiast na zbadaniu faktycznego problemu i związanych z nim potrzeb. Założyciele powinni też znać dobrze konkurencję i substytuty, czyli móc odpowiedzieć na pytanie jak dana potrzeba jest zaspokajana obecnie i czemu zostanie zaspokojona lepiej przy wykorzystaniu ich rozwiązania.

 

3. Wiedza o rynku

 

Pomysł to jedno, a oczekiwania rynku to drugie – dlatego każdy startup musi znać rynek docelowy od podszewki. Zdarza się spotkać także startupy, które oferują bardzo nowatorski projekt, odpowiadający na problem, na który konsumenci nie są jeszcze gotowi. Dlatego też każdy startup powinien poddać dogłębnej analizie to, czy dany projekt jest dostosowany do faktycznie istniejących potrzeb, ale też to czy ma on szansę zaistnieć na rynku w danej chwili.

 

4. Model biznesowy

 

Każdy założyciel musi wiedzieć, jak jego pomysł będzie zarabiał. W trakcie rozwoju projektu model biznesowy może ewoluować, dlatego najlepiej jest opracować kilka wariantów pozyskiwania przychodów. Inwestorzy najczęściej oceniają startup na podstawie wskazania ich źródła. Znając liczbę płacących klientów, mogą ocenić potencjał danego projektu.
Niestety founderzy bardzo często szacują tę liczbę zbyt optymistycznie. Często też okazuje się, że koszt pozyskania klienta jest wyższy niż zakładano. Warto też zwrócić uwagę, na ile przychody założone w modelu są powtarzalne, a także jakie są szacowane inne metryki (na przykład tzw. churn, czyli liczba odejść klientów).

 

5. Racjonalne decyzje finansowe

 

W początkowej fazie rozwoju każdy startup musi być mocno skoncentrowany na rozwoju, efektywnym wydatkowaniu środków oraz podejmowaniu przemyślanych decyzji w tym zakresie. Wielu inwestorów zwraca uwagę na wysokość wynagrodzenia zespołu zarządzającego i rekomenduje w tym względzie zachowanie zdrowego rozsądku, szczególnie na starcie działalności.
Z biegiem czasu zarobki będą się zmieniać, jednak na początku celem jest zaangażowanie jak największych środków w rozwój biznesu. Częstą praktyką w ekosystemie startupowym jest wypłacanie pensji zarządowi na końcu, bądź ich brak na początku rozwoju projektu. W ten sposób założyciele także inwestują w swój projekt i pokazują, iż wierzą, że finalnie taka inwestycja przyniesie im większe korzyści.

 

6. Precyzyjny cel pozyskania środków

 

Każdy startup szukający pieniędzy powinien wiedzieć, że inwestor to nie sponsor. Fundusze czy Aniołowie Biznesu rozmawiają z tymi, którzy wiedzą ile środków potrzebują oraz na co zamierzają je przeznaczyć. Przemyślany plan ich wykorzystania pozwala ocenić perspektywę rozwoju projektu, a także wiele mówi o samych przedsiębiorcach. Brak takich informacji zwykle jest powodem odmowy finansowania.

 

7. Rozmowa nie wywiad

 

Kiedy dojdzie do spotkania z funduszem, powinno ono przypominać rozmowę dwóch partnerów biznesowych. Warto aby startup, po przedstawieniu pomysłu i odpowiedzeniu na pytania swoich rozmówców, zadał także swoje własne. Mając taką szansę, warto pokazać swoje zaangażowanie i zainteresowanie profilem działalności drugiej strony i ocenić, w jaki sposób inwestor może pomóc w rozwoju firmy oraz na ile jego podejście i wartości są zgodne z naszymi.

Pozyskanie inwestora jest złożonym procesem, na który składa się wiele czynników. Na szczęście wiele z nich zależy wprost od startupu. Warto więc dobrze przemyśleć strategię pozyskania inwestora i rozsądnie podejść do tego zadania, pamiętając, że zyskać można nie tylko dodatkowe środki na rozwój, ale również wsparcie mentorskie i sieć kontaktów.

 

Autor artykułu: Krzysztof Dębowski

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...