Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Grafologia – rozwija osobowość i poprawia emocjonalną jakość życia

Grafologia jest nauką analizowania pisma odręcznego. To dzięki niej można dowiedzieć się, jakie cechy psychologiczne posiada dana osoba. Znana już w czasach Arystotelesa, rozwinęła się ponad sto lat temu, a w krajach takich jak USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja czy Włochy zdobywa coraz większą popularność i zainteresowanie. Korzenie tej nauki mają swoje źródło w starożytności. Mówił o niej również Konfucjusz, jednak za ojca grafologii uważa się francuskiego badacza pisma, jezuitę Jeana Hipolita Michona, którego następcą był Juliusz Crepieux-Jamin.

 

Przeprowadzono wiele badań porównawczych, które dowodzą nie tylko o jej wiarygodności, ale także o przestronności i przewadze nad innymi metodami umożliwiającymi wstępne poznanie charakteru danej osoby. Obecnie z tajemnicy grafologii korzysta mnóstwo korporacji. Jest ona elementem składowym rekrutacji przeprowadzanych wśród kandydatów na konkretne stanowiska. Określenie cech charakteru i predyspozycji przyszłego pracownika zwiększa szansę na powierzenie mu właściwego dla niego zadania, a tym samym określa jego uczciwość, lojalność i rzetelność. Doświadczony grafolog wybiera spośród dostarczonych, ręcznie napisanych podań osoby odpowiednie do pracy w zespole, bądź do zarządzania grupą pracowników.

 

W Stanach Zjednoczonych wybitnych grafologów zaprasza się do współpracy z policją, FBI czy służbami wywiadowczymi. Pomaga to w prowadzonych śledztwach, demaskowaniu szpiegów, jak również określaniu kto jest wiarygodny i nie kłamie. Grafolodzy pomagają w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, a nierzadko podejmują próby wyciągania wniosków na temat czyjegoś stanu zdrowia.

 

Charakter pisma zdradza cechy naszej osobowości. Istnieje pogląd, że zmieniając świadomie i odpowiednio swoje pismo można wpłynąć na cechy własnego charakteru. Nazywamy to grafoterapią. Analiza naszego pisma pozwala na ustalenie przez grafologa, z jakimi cechami osobowości mamy problem. Odpowiednie wskazówki dotyczące zmiany kształtu niektórych liter w piśmie pozwalają na pokonanie tych problemów. Dotyczy to jednak głównie ludzi młodych, którzy są bardziej podatni na zmiany i przeobrażenia.

 

Zdaniem większości grafologów wielu ludzi z naszego środowiska kulturowego boryka się z poważnym problemem, jakim jest niska samoocena oraz brak akceptacji siebie. Świadczy o tym zespół znaków, z których najłatwiej wychwytywane są nisko stawiane, na przykład krótkie poprzeczki w małej literze t. Ćwiczenie pisania tych poprzeczek tak by były wydłużone i co najmniej na wysokości ¾ trzonu t często przynosi poprawę. Rezultaty osiąga się po kilku tygodniach codziennej pracy nad odpowiednim pismem. Niestety nie zawsze to pomaga. Jeśli na obniżoną samoocenę wpływają również inne czynniki, nad właściwym pismem trzeba pracować dłużej, tak aby udało się wyeliminować jego zbytnią chaotyczność czy sztywność. Każde pismo musi zachowywać odpowiednie proporcje, giętkość i własny rytm. Powinna w nim być przede wszystkim harmonia i spójność. Wszelkie próby zmiany charakteru pisma należy prowadzić pod kątem doświadczonego grafologa, aby nie wyrządzić sobie kolejnej szkody.

 

 

Grafologia mówi o tym, że ludzkie pismo jest niepowtarzalne i bardzo silnie zindywidualizowane. To dowód na to, że nie istnieją dwa takie same charaktery pisma, a więc też dwie jednakowe osoby. Grafologia pomaga zanalizować pismo, dowieść autentyczności podpisu na dokumencie, a także ułatwia wykonanie portretu psychologicznego. Pismo jest więc zwierciadłem naszej duszy i osobowości. Grafolodzy korzystają ze specjalnych tabeli grafologicznych. W analizie grafologicznej trzeba wziąć pod uwagę mnóstwo różnych czynników. Należą do nich między innymi: sposób wiązania liter, stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma, nacisk, szerokość i wielkość, a także pochylenie pisma, jego linearność, czy odległości między literami, wyrazami i wierszami. Istotne znaczenie ma rytm oraz jakość formy i tempo pisma.

Grafologia w szkołach byłaby wspaniałym rozwiązaniem dla uczniów, którzy mają problemy natury emocjonalnej, zaniżony system poczucia własnej wartości oraz chwiejny charakter i brak zdecydowania w podejmowaniu życiowych decyzji. Jest to jednak dość trudna dziedzina nauki, porównywalna do nauki języka z odległej kultury i opanowanie języka grafologii wymagałoby mnóstwa poświęconego czasu. W nauce grafologii poza wiedzą teoretyczną potrzebna jest praktyka i pewne predyspozycje, na przykład: spostrzegawczość, intuicja, elastyczność i umiejętność błyskawicznego kojarzenia.

Odręczne trenowanie pisania jest nie mniej ważne jak czytanie, ponieważ wpływa na rozwój intelektualno-emocjonalny, wyzwala też kreatywność. Prawda jest taka, że klawiatura cyfrowa nie zastąpi pisma ręcznego, tak jak smsy i maile nie zastąpią listu wysłanego pocztą. Między mózgiem a ręką istnieją bezpośrednie połączenia nerwowe, które podczas pisania odręcznego rozwijają koordynację i koncentrację. Pisanie wyłącznie na klawiaturze komputera, czy smartfona hamuje nasz rozwój intelektualno-emocjonalny. Warto pamiętać, że aby uniknąć wielu różnych zaburzeń w sferze emocjonalnej, nie wolno nam całkowicie rezygnować z pisania na papierze, może to być chociażby systematyczne prowadzenie terminarza pracy, sporządzanie notatek na wykładach, a także zapisywanie na kartce listy zakupów, na które się wybieramy, czy wypisywanie kart świątecznych wysyłanych pocztą. Pismo ręczne ma swój niepowtarzalny klimat i urok, a dwieście lat temu znane było jedynie elitom.

 

Bibliografia:

  1. Rusajczyk I., Grafologia komplementarna. Pismo w świecie archetypów i symboli, Wydawnictwo Środowisk Naukowych, Gdańsk, 2013.
  2. Wójtowicz A., Grafologiczny Niezbędnik, Bytom, Wydawnictwo Wolumen, 2010.
  3. Górska Z., Psychometryczne właściwości analizy pisma ręcznego : przegląd badań, „Studia Psychologica”, 2007, 7, s. 299-315.

 

Źródło zdjęć: pexels

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Mediów i Komunikowania Społecznego, a także Studiów Podyplomowych w dziedzinie Redakcji Językowej Tekstu. Ukończyła również Autorską Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu na kierunku ...