Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Emerytury polskich przedsiębiorców będą bardzo niskie

Aktywni zawodowo Polacy od wielu lat obawiają się o wysokość przyszłych emerytur. Jak informuje prezes ZUS, to przedsiębiorcy mają największe powody do zmartwień. Bez dodatkowych oszczędności trudno będzie przeżyć osobie, która zakończyła już swoją aktywność zawodową.

Chociaż ekonomiści od lat alarmują o niechybnym załamaniu się polskiego systemu emerytalnego, wielu Polaków na co dzień stara się odkładać ten temat na bok. Nie ma jednak na co czekać – dziś o fatalnej przyszłości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oficjalnie wypowiadają się nawet jego główni przedstawiciele. Przykładem może być choćby gość Forum Ekonomicznego zorganizowanego w Karpaczu na początku września 2019 roku.

Główny temat dyskusji podczas Forum Ekonomicznego stanowiły pracownicze plany kapitałowe. W jednej z sesji wzięła udział prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jej wykład nie należał do optymistycznych – prezes wprost informowała, że zdecydowana większość polskich systemów publicznych gwarantujących dochody Polakom w wieku poprodukcyjnym przestanie funkcjonować w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

 

Jakie emerytury czekają polskich przedsiębiorców?

 

Część przyczyn prognozowanych niskich emerytur w Polsce jest oczywista. To przede wszystkim starzejące się społeczeństwo, które stanowi wynik spadku dzietności i stopniowego wydłużania się średniej długości życia Polaków. Wszystko to przekłada się na malejącą liczbę osób zdolnych do pracy względem reszty obywateli. Już w 2036 roku na jednego emeryta przypadać będą mniej niż dwie osoby pracujące. Z czasem szacunki są jednak jeszcze bardziej pesymistyczne. Wskazują na to, że w 2059 roku na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie aż 76 osób na emeryturze.

Chociaż już dziś wiele osób określa polskie emerytury mianem niesatysfakcjonujących, to za kilkadziesiąt lat osoby w wieku poprodukcyjnym będą w znacznie gorszej sytuacji. Dzisiaj emerytura ma średnią wartość 56,4 procent przeciętnego wynagrodzenia, w 2040 roku może być to już tylko 37 procent, a w 2060 roku – 24,6 procent. Należy przy tym pamiętać, że wysokość emerytury zależy od wysokości osiąganych dochodów, z których odprowadzane są składki ZUS, a także wieku, w którym przechodzi się na emeryturę. Tymczasem Business Insider Polska informuje, że aż 63 procent Polaków prowadzących mikro firmy i 40 procent małych przedsiębiorców osiąga dochód o wartości płacy minimalnej.

Wysokości emerytur w Polsce z pewnością nie pomaga również reforma cofająca wiek emerytalny w Polsce do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Na emeryturze nie można dłużej polegać, a aktualnie aktywni zawodowo Polacy potrzebują dywersyfikacji swoich źródeł zabezpieczenia na starość. Dla przedsiębiorców jedną z metod stanowić może przeniesienie firmy do innego kraju o korzystniejszym prawie podatkowym. Bardzo dobrym kierunkiem, patrząc pod kątem zabezpieczeń emerytalnych, jest Wielka Brytania.

 

 

Wyższa emerytura to jeden z powodów przenoszenia małych firm

 

Szczególnie polscy przedsiębiorcy nie powinni pokornie akceptować pesymistycznego scenariusza dotyczącego ich życia w wieku poprodukcyjnym. W końcu z założenia emerytura ma stanowić rekompensatę za czas przeznaczony na ciężką pracę. Dobry punkt odniesienia dla mrocznych perspektyw w Polsce to zatem zaznajomienie się z wysokością świadczeń pieniężnych dla osób w wieku poprodukcyjnym, które odprowadzały składki na ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski system emerytalny opiera się na trzech filarach: emeryturze państwowej (New State Pension), emeryturze firmowej (Workspace Pension) i emeryturze prywatnej (Personal Pension). O New State Pension może ubiegać się każdy Polak, który przepracował co najmniej 10 lat i osiągnął już wiek emerytalny. Ten wedle prawa brytyjskiego rośnie z roku na rok i będzie wynosić maksymalnie 68 lat zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Co więcej, reforma podpisana przez brytyjski rząd w 2016 roku przewiduje uwzględnianie składek odprowadzanych również w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należy także Polska. To bardzo dobra informacja dla polskich przedsiębiorców.

Co do zasady, aby otrzymać pełną emeryturę na Wyspach, należy odprowadzać składki na ubezpieczenie (National Insurance Contributions NIC) w Wielkiej Brytanii przez 10 lat i posiadać udokumentowany staż pracy w wymiarze 35 lat. Składki można odprowadzać jako dyrektor spółki Ltd – jednej z najlepszych form prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach. W przypadku, gdy udokumentuje się między 10 a 35 lat pracy, a NIC odprowadzany był przez 10 lat – emerytura zostanie obliczona proporcjonalnie.

W otrzymaniu brytyjskiej emerytury dla właścicieli spółek Ltd na Wyspach szczególne znaczenie ma samodzielne opłacanie wcześniej wspomnianych składek National Insurance Contributions. Bez tego nawet długie lata spędzone na prowadzeniu działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie będą mogły zostać zaliczone na poczet brytyjskiej emerytury. Dokładny czas pozostały do nabycia prawa emerytalnego w Wielkiej Brytanii można sprawdzić, korzystając z kalkulatora dostępnego na rządowej stronie gov.uk. Dodatkowych informacji na temat prawa emerytalnego w UK udziela również Pension Service oraz International Pension Centre.

 

Ile wynosi emerytura w Wielkiej Brytanii?

 

Polska emerytura wypłacana przez ZUS nie ma żadnego wpływu na wysokość emerytury w Wielkiej Brytanii i na odwrót. Z tego powodu oprócz polskiej emerytury można liczyć także na dodatkowe, niezależne świadczenie z Anglii. Pamiętajmy jednak, że można płacić składki w dwóch krajach jednocześnie. Kobietom i mężczyznom przysługuje brytyjska emerytura w takiej samej wysokości – nie ma żadnego rozgraniczenia ze względu na płeć. Wysokość brytyjskiego świadczenia podlega waloryzacji, dlatego adekwatnie do średniego procentowego wzrostu zarobków w UK i procentowego wzrostu cen według indeksu CPI może maleć lub rosnąć.

Istnieje jednak także sposób na zwiększenie wysokości emerytury, czyli skorzystanie z trzeciego filaru brytyjskiego systemu emerytalnego: Personal Pension. Zaoszczędzone środki można inwestować przez Self-Invested Personal Pension (SIPP). Warto przy tym pamiętać, że pomimo wysokiej kwoty zwrotu inwestycja podlega też wysokiemu ryzyku.

W omawianiu wysokości emerytury w Wielkiej Brytanii warto wspomnieć o drugim filarze tamtejszego systemu emerytalnego, czyli Workplace Pension. Zasadniczo nie mówi się o nim w przypadku dyrektorów LTD, będących rezydentami polskimi, bo ich po prostu nie dotyczy II filar emerytalny, jednak dotyczyć będzie on osób fizycznie przebywających w Wielkiej Brytanii. Zatem, jeśli spółka zatrudnia pracowników w Wielkiej Brytanii i są oni rezydentami brytyjskimi, to gdy owi pracownicy spółki osiągają roczny dochód powyżej 10 000 funtów, istnieje obowiązek zapisania ich do systemu Workplace Pension. Pracodawca pobiera wówczas minimum 5 procent pensji pracownika i z własnych środków dodaje 3 procent jej wartości. Resztę, czyli 20 procent całej kwoty, uzupełnia państwo. Pracownicy mogą skorzystać z Workplace Pension już w wieku 55 lat, gdy możliwa jest wypłata 25 procent ich oszczędności.

 

Emerytura dla przedsiębiorcy na Wyspach – co potrzebne do wniosku?

 

Osoby, które spełniają warunki do ubiegania się o brytyjską emeryturę, muszą dopełnić minimum formalności. Co ważne, nie trzeba nawet fizycznie udawać się do Wielkiej Brytanii i wystarczy złożyć wniosek w Polsce. Należy zgłosić się do właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania oddziału ZUS. Konieczne jest wypełnienie formularza ZUS Rp-1E oraz dodanie do niego trzech załączników: formularza unijnego E 207 PL, potwierdzenia okresu składkowego (na przykład przez payslipy) oraz potwierdzenia prawa do nabycia emerytury w Polsce (na przykład świadectwem pracy albo legitymacją ubezpieczeniową).

 

Autorka artykułu: Agnieszka Moryc

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...