Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Dyskalkulia – zaburzenie, które nie wpływa na życiowy sukces

Dyskalkulia to specyficzna dysfunkcja oznaczająca trudności w uczeniu się i przyswajaniu podstawowych działań z dziedziny matematyki. Konkretnie dotyczy to trudności w liczeniu. U pacjentów dotkniętych tą nieprawidłowością zauważa się zaburzenia zdolności matematycznych, które uniemożliwiają im osiągnięcie takiego poziomu matematycznego, jaki byłby odpowiedni do ich wieku. Pacjenci z dyskalkulią wychowują się w prawidłowych warunkach, nie mają zaburzeń emocjonalnych, a przede wszystkim lubią się uczyć.

Dyskalkulia związana jest nieprawidłowościami na poziomie genetycznym. Dotyczy to zaburzeń funkcjonowania części mózgu odpowiedzialnej za rozwój oraz dojrzewanie wszelkich umiejętności matematycznych wraz z wiekiem. Pacjent po prostu się z tym rodzi.

Dyskalkulia objawia się dużym problemem z liczeniem i wykonywaniem różnego rodzaju działań matematycznych. W przypadku dyskalkulii problemy z działaniami matematycznymi są widoczne już w okresie dzieciństwa, kiedy tzw. wiek matematyczny jest zdecydowanie słabiej rozwinięty od jego rozwoju umysłowego. Trudności z wykonywaniem podstawowych działań matematycznych dotyczą między innymi dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Problem stanowi również brak logicznego myślenia potrzebnego podczas rozwiązywania zadań matematycznych. Chorzy nie potrafią wyciągać żadnych wniosków z działań matematycznych. Pojawiają się stany nerwicowe oraz stres przed rozwiązaniem działań matematycznych.

W codziennym życiu osobom dotkniętym dyskalkulią sprawia trudność wiele prostych i naturalnych działań. Zdarza się, że nie są oni w stanie we właściwy sposób odczytywać godziny z zegarka, nie potrafią poradzić sobie z odczytywaniem map, a licznie na palcach staje się koszmarem. Ponadto często też mylą klawisze na kalkulatorze. W szkole ciężko im porównywać figury geometryczne, odczytywać dane w układzie współrzędnych i określać kierunki wektorów. Dużą trudność sprawia im odczytywanie cyfr i liczb, jak również nazywanie i zapisywanie wszelkiego rodzaju symboli matematycznych. Dotyczy to także jednostek miar oraz zapamiętywania wzorów matematycznych.

 

 

Wśród rodzajów dyskalkulii wyróżniamy: dyskalkulię leksykalną, polegającą na braku umiejętności odczytywania symboli matematycznych, cyfr i wszelkich innych symboli, które wykorzystuje się w matematyce. Są to takie symbole jak: x w równaniach, znaki mniejszości, znaki większości, plus oraz minus. Drugim rodzajem dyskalkulii jest dyskalkulia werbalna. W jej przebiegu chorzy mają problem z nazywaniem cyfr, liczb, a także symboli oraz działań matematycznych. Wyróżniamy również dyskalkulię graficzną. Dotknięci zaburzeniem nie potrafią zapisywać działań dodawania, odejmowania, mnożenia czy też dzielenia, mają także problem z pisaniem poszczególnych cyfr i znaków matematycznych, pomimo tego, że wiedzą, co dane znaki oznaczają i kiedy powinny zostać użyte. W przebiegu dyskalkulii pojęciowo-poznawczej chory nie może zrozumieć idei matematycznych, potrzebnych do wykonywania działań matematycznych. Innymi rodzajami dyskalkulii są: dyskalkulia wykonawcza oraz operacyjna.

Dyskalkulię zauważają zazwyczaj rodzice dziecka, choć nie potrafią zdiagnozować problemu. Ich dziecko nie ma problemów z nauką innych przedmiotów, jednak nie może opanować podstawowych działań matematycznych. Problemy dostrzegają też nauczyciele, często myląc zaburzenie z lenistwem ucznia. Wtedy rodzice z dzieckiem powinni zgłosić się do specjalnej poradni psychologicznej, w której przeprowadzony zostanie wywiad i postawiona diagnoza.

Problem zdiagnozowanej dyskalkulii należy zgłosić w szkole. Nauczycielowi może wtedy zastosować odpowiedni tryb nauczania. Polega on na dostosowaniu tempa oraz rytmu pracy do faktycznych możliwości dziecka, a także oceniania jego pracy w sposób odpowiedni do zaburzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu dziecko nie zniechęci się do nauki matematyki, ponieważ trud, jaki włoży w naukę, zostanie doceniony.

Bardzo trudno jest oszacować jak duża liczba osób jest dotknięta zaburzeniem dyskalkulii. Wielu ludzi nie wie, że istnieje coś takiego. Najnowsze badania dowodzą, że prawie 4 procent uczniów ma objawy charakterystyczne dla tej dysfunkcji. Ludzie z dyskalkulią często wykazują zdolności w różnych innych dziedzinach nauki i są prawidłowo rozwinięci intelektualnie. Posiadają różne talenty i mogą odnosić sukcesy w innych dziedzinach nauki.

 

Źródło zdjęć: pexels

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Mediów i Komunikowania Społecznego, a także Studiów Podyplomowych w dziedzinie Redakcji Językowej Tekstu. Ukończyła również Autorską Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu na kierunku ...