Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Dobre otwarcie – polski eksport do Korei w 2020 roku

Biorąc pod uwagę sprawność koreańskiego rządu w zwalczaniu epidemii oraz pozytywne sygnały płynące z gospodarki warto przy szukaniu nowych rynków zbytu i wdrażaniu strategii dywersyfikacji portfolio rynków eksportowych wziąć pod uwagę rynek koreański.

Dynamika importu polskich towarów do Korei była wyraźnie lepsza od ogólnej dynamiki i koreańskiego importu. Spadek eksportu i wpływ epidemii uderzyły w koreańską gospodarkę, jednak podjęte przez rząd działania osłabiły ten negatywny wpływ, dzięki czemu w ostatnich miesiącach widoczny był spadek bezrobocia i wzrost konsumpcji.

Według danych podawanych przez władze koreańskie wartość importu polskich produktów w pięciu pierwszych miesiącach 2020 roku wyniosła prawie 340 mln USD. W odpowiednim okresie ubiegłego roku import ten wynosił ponad 315 mln USD, co oznacza wzrost o niemal 8 procent rdr. Według danych GUS wartość eksportu do Korei w ciągu pierwszych czterech miesięcy w 2019 roku i 2020 roku utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła ponad 239 mln USD. Ze względu na wahania kursowe eksport wyrażony w PLN wzrósł o 3,7 procent. Rozbieżność danych GUS i danych podawanych przez stronę koreańską może wynikać z kilku powodów. Dane GUS dla eksportu podawane są na bazie FOB. Strona koreańska liczy wartość importu włącznie z kosztami frachtu, ubezpieczenia, wartością marży pośredników operujących na obszarach państw trzecich, jeśli została ona ujawniona i doliczona do wartości towaru, i innych.

Część polskich towarów nie trafia do Korei bezpośrednio, tylko przez państwa trzecie i w deklaracjach eksportowych to te państwa, a nie Korea są wskazywane jako rynek docelowy. Obydwa zestawy danych wskazują jednak na to, że polski eksport do Korei wyróżniał się pozytywnie zarówno na tle ogólnego koreańskiego importu, jak również polskiego eksportu do Azji.

 

Polski eksport do Korei na tle Azji

 

Według danych koreańskich w pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku ogólna wartość towarów importowanych do Korei spadła o niemal 8,5 procnet w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku, czyli o tyle, o ile wzrósł import z Polski. W samym maju spadek ogólnego importu wyniósł ponad 21 procent przy wzroście importu z Polski o niemal 15 procent. Według danych GUS eksport do Korei wypadł bardzo dobrze na tle innych kluczowych azjatyckich odbiorców (bez MENA i Azji Centralnej). Do kwietnia odnotowano spadek eksportu do Chin o 1,7 procent, do Japonii o 11,1 procent, do Indii o 18 procent, a Korea Południowa była drugim co do wielkości importerem w Azji po Chinach.

Z innych ważniejszych dla polskiego eksportu państw regionu wypadły wyraźnie lepiej tylko Singapur ze wzrostem importu z Polski o niemal 70 procent do wartości 162 mln USD oraz Tajwan ze wzrostem o ponad 80 procent. Eksport do Wietnamu wzrósł o nieco ponad 4 procent do 111,5 mln USD.

 

Eksportowe sukcesy

 

Największy pod względem wartości wzrost eksportu według danych GUS odnotowano w odpadach i złomie metali szlachetnych o blisko 100 procent do prawie 55 mln USD, również znaczne wzrosty odnotowano w niektórych częściach dla przemysłu motoryzacyjnego, akumulatorach elektrycznych.

W grupach produktowych, w których mogą szukać swojej szansy eksportowej przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zwraca uwagę dynamiczny wzrost eksportu w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku w następujących pozycjach:

  • odczynniki diagnostyczne: wzrost o blisko 600 procent do 3,8 mln USD,
  • mineralne materiały ścierne: wzrost o ponad 600 procent do 2,7 mln USD,
  • przetwory spożywcze: wzrost o ponad  400 procent do 2,4 mln USD,
  • wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych: wzrost 140 procent do 11 mln USD,
  • pompy do cieczy z urządzeniami pomiarowymi: wzrost 95 procent do 3,8 mln USD,
  • poliamidy w formach podstawowych: wzrost o 31,5 procent do 4,8 mln USD.

Według danych GUS o prawie 9 procent spadł eksport leków i wyniósł nieco ponad 1,9 mln USD. Według danych koreańskich import wzrósł z 17,7 do 20,2 mln USD. Może to wynikać częściowo ze wzrostu kosztów transportu lotniczego. Natomiast rozbieżność w rzędzie wartości wynika raczej z eksportu pośredniego. Podobnie jest w wypadku insuliny.

 

 

Covid i zależność od eksportu

 

Korea jest w gronie państw, które najlepiej poradziły sobie z zatrzymaniem epidemii koronawirusa. System oparty na przeprowadzaniu ogromnej ilości testów i szybkim izolowaniu zarażonych pacjentów i bez zamrażania gospodarki pozwala przypuszczać, że władze w Seulu również z drugą falą wirusa poradzą sobie lepiej niż inne państwa. Miałoby to pozytywny wpływ na życie gospodarcze i na poziom importu, choć trzeba mieć na uwadze wysoki poziom uzależnienia Korei od eksportu.

Udział eksportu w PKB wynosi obecnie wciąż około 40 procent, więc pogorszenie sytuacji w światowej gospodarce, szczególnie w Chinach, USA, państwach ASEAN i Japonii, ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą. Spadek popytu na koreański eksport przekłada się na spadek importu surowców i półproduktów i, w mniejszym stopniu, dóbr inwestycyjnych. Oznacza również spadek przychodów przedsiębiorstw i dochodów ludności, a co za tym idzie może wpłynąć na skłonność do konsumpcji i zapotrzebowania na importowane dobra konsumenckie.

 

Stan koreańskiej gospodarki

 

Władze koreańskie wprowadziły program bezpośrednich subsydiów dla ludności (około 800 USD na czteroosobową rodzinę). Na różne formy wsparcia sektora finansowego, przedsiębiorstw i ludności rząd przeznaczyć ma łącznie ponad 230 mld USD, jednak w drugim kwartale spadek PKB wyniósł 3,3 procent i technicznie Korea znalazła się w recesji. Spadała również wartość produkcji we wszystkich sektorach: produkcyjnym, usługowym, budowlanym. W kwietniu i w maju była odpowiednio o 5,3 procent i 5,6 procent niższa niż w roku poprzednim.

Spadek produkcji w sektorze produkcyjnym wyniósł w maju 9,8 procent rdr, ale w sektorze usługowym było to tylko 4 procent rdr ze wzrostem o 2,3 procent, w porównaniu do kwietnia. Jednocześnie jednak bezrobocie wzrosło stosunkowo nieznacznie w maju do 4,5 procent, o 0,5 punktu procentowego więcej niż w roku poprzedzającym, a w czerwcu niespodziewanie spadło do 4,3 procent. Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 1.7 procent rdr i o 4,6 procent w porównaniu do miesiąca poprzedzającego i jest to wzmocniona kontynuacja pozytywnych wyników z kwietnia.

Istotne dla eksporterów będą dane dotyczące dochodów ludności za drugi kwartał i prognozy na przyszłość.

W pierwszym kwartale skutki kryzysu nie przełożyły się na wysokość zarobków, które były wyższe o 3,7 procent rdr z czego pensje wzrosły o 1,8 procent, a zarobki osób samozatrudnionych o 2,2 procent.

 

Perspektywy

 

Spadek eksportu i wpływ epidemii na inne działy pociągnął gospodarkę w dół, jednak podjęte przez rząd działania osłabiły ten negatywny wpływ i jak na razie sytuacja ekonomiczna ludności nie pogorszyła się jeszcze znacząco na co wskazują pozytywne dane ze sprzedaży detalicznej. Dalsza poprawa sytuacji wciąż stoi pod znakiem zapytania ze względu na zależność od eksportu i stanu światowej gospodarki. Wiele również zależy od determinacji i możliwości rządu do udzielania wsparcia firmom i gospodarstwom domowych.

Pozytywnym sygnałem może być zapowiedź sfinansowania przez rząd wprowadzenia tzw. Zielonego Nowego Ładu, czyli rozwoju ekologicznych branż przemysłu. Biorąc pod uwagę sprawność koreańskiego rządu w zwalczaniu epidemii i dość dobre wyniki gospodarcze, nawet na tle gospodarek bardziej autonomicznych, w tych burzliwych czasach warto wziąć pod uwagę rynek koreański przy szukaniu nowych rynków zbytu i wprowadzaniu strategii dywersyfikacji portfolio rynków eksportowych.

 

Autor artykułu: Łukasz Sarek

 

Źródło zdjęć: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gazeta MSP jest miesięcznikiem ekonomicznym skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Gazeta dostępna jest na rynku od 17 lat. Misją Gazety MSP jest dostarczanie przedsiębiorcom oraz osobom ...