Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
Do góry

Coaching. Dla kogo jest? Zalety i wady

Niewiarygodne, że stwierdzeniu stosowanemu w metodzie mogła ulec sama metoda! Mowa tutaj o refleksji zawartej w zdaniu „Twoja siła może stać się twoją słabością”, która idealnie pasuje do tego, co stało się na rynku usług rozwojowych z coachingiem. Coaching to niezwykle skuteczna, złożona i głęboka metoda wsparcia i rozwoju, która została zdewaluowana przez modę. Podaż znacznie przewyższyła popyt, przy czym podaż zaczęła mieć coraz niższą jakość, a posługując się językiem świata mody – znacznie popsuł się styl. Zamiast więc być narzędziem pożądanym, stała się prześmiewanym, deprecjonowanym i bagatelizowanym instrumentem marketingowym.

W związku z tym zupełnie niesłusznie zaczęto rezygnować z coachingu, co krzywdzi nie tylko metodę, ale pozbawia wiele osób bardzo efektywnej pracy nad własnym rozwojem, a przede wszystkim pracy nad sposobem realizacji postawionych sobie celów właśnie z wykorzystaniem coachingu. Jednak siła w coachingu wciąż trwa, być może trzeba poczekać, by charakterystyczna dla mody krótkotrwała, przerysowana i karykaturalna popularność osłabiająca go minęła i aby coaching utrwalił się jako niekwestionowany i szanowany kanon pracy nad rozwojem.

 

 

Uważa się, że prekursorem tej metody jest Timothy Galwey, trener i autor książki Tenis – wewnętrzna gra, który odkrył, że uruchomienie własnej, wewnętrznej motywacji pozwala odnosić większe, szybsze i bardziej trwałe efekty. Galwey stwierdził, że kluczowe jest precyzyjne określenie celu, a przy tym poznanie własnych zasobów, schematów zachowań, zidentyfikowanie systemów, w których się funkcjonuje, bo to pozwala na odnajdywanie lepszych rozwiązań do jego osiągnięcia[1].

To wyjaśnia, dla kogo coaching jest, a przede wszystkim dla kogo może być skuteczny. Otóż coaching jest dla wszystkich, którzy mają autentyczne pragnienie rozwoju, wiarę w siebie, wewnętrzną motywację, a przede wszystkim gotowość na zmiany, które ten rozwój niesie w związku z określeniem celów, a być może postawieniem zupełnie innych niż te, które były realizowane dotąd. Nie ma innych ograniczeń, bo wszystkie ograniczenia są tak naprawdę w głowie osób, które chcą lub nie skorzystać z coachingu.

 

 

W związku z tym każda zaleta może być równocześnie wadą w zależności od gotowości i otwartości na tę opartą na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu metodę. Coaching to proces pomagający ujawniać, pobudzać i wspierać to, co w ludziach najcenniejsze, nastawiony na przyszłość, polegający na kreowaniu i dążeniu do zamierzonej zmiany oraz przekuwaniu słabości w siłę, ale też stawiający przed mierzeniem się z tymi właśnie słabościami. To proces, który każe przyglądać się swoim nawykom, ograniczającym przekonaniom, obawom i lękom. Wreszcie, to proces, który weryfikuje poziom naszej samoświadomości i urealnia samoocenę.

Zatem jeśli ktoś na danym etapie swojego życia nie jest gotowy na wyzwania, jakie niesie coaching, wszystkie zalety coachingu staną się według niego wadami. Niemniej metoda sama w sobie, prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami, poparta kodeksem etyki zawodu coacha, niesie ze sobą zdecydowanie tylko same korzyści.

Nie kierujmy się więc modami, realizujmy się w tym, co najbardziej nam odpowiada i w czym czujemy się najlepiej. Dobierajmy metody rozwoju z rozwagą i według własnego uznania. Z coachingu można skorzystać na każdym etapie dorosłego życia, ograniczeniem możemy być tylko my sami wraz z naszymi przekonaniami.

 

 

[1] https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/biblioteka-menedzera/menadzer-coachee

 

Źródło zdjęć: pexels.com

Psycholog biznesu, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Prowadzi projekty rozwojowo-doradcze dotyczące określania, budowania i wprowadzania narzędzi strategii personalnych (HR) oraz strategii ...