Do góry
mm

doc. inż. Tomasz Majda

Od 50 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju i za granicą. Pracował jako inspektor pracy w Głównym Inspektoracie Pracy oraz dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Autor wielu książek, broszur i poradników w dziedzinie bhp. Założyciel studiów podyplomowych bhp w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Wykładowca tematyki ochrony pracy w uczelniach wyższych. Od 1996 r. prowadzi Ośrodek Edukacyjny „BHP DLA CIEBIE”, specjalizując się w realizowaniu szkoleń oraz popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy poddawani są badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Poddanie się badaniom

Pozyskanie klientów, zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, osiąganie zysków - na tych aspektach skupiają się pracodawcy od