Do góry
mm

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS powstała w 1989 roku. Jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych zmian, podnoszących jakość ich życia. Fundacja prowadzi Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem, Centrum Diagnostyki i Terapii Małych Dzieci, Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne, Zakład Aktywizacji Zawodowej Pracownię SYNAPSIS oraz Ośrodek Informacyjno-Prawny. Priorytetowym działaniem Fundacji jest bezpośrednia pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom, czyli diagnoza, terapia i rehabilitacja najmłodszych podopiecznych oraz wspieranie rodziców w codziennej opiece nad ich autystycznym dzieckiem. Najważniejsze osiągnięcia Fundacji to: ponad 4500 zdiagnozowanych dzieci, 28 dzieci objętych opieką w przedszkolu terapeutycznym, 24 dorosłe osoby z autyzmem zatrudnione w pierwszym w Polsce przedsiębiorstwie społecznym dla osób z autyzmem, dom treningowy dla dorosłych osób z autyzmem, obniżenie wieku diagnozowania dzieci do 2 lat, dziesiątki kampanii społecznych i akcji, które zmieniły postrzeganie autyzmu i osób z autyzmem w Polsce. KRS 0000045919