Do góry
mm

Aldona Rogulska

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Mediów i Komunikowania Społecznego, a także Studiów Podyplomowych w dziedzinie Redakcji Językowej Tekstu. Ukończyła również Autorską Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu na kierunku wokalno-instrumentalnym i dwuletnie studium marketingu i reklamy. Dziennikarka, pisarka, poetka i wokalistka. Interesuje się kulturą i sztuką szeroko pojętą, w tym muzyką, malarstwem, literaturą piękną i literaturą faktu. Jest autorką artykułów (w tym artykułów sponsorowanych) dla serwisów internetowych oraz dla prasy drukowanej (współpraca z magazynem VIP), wcześniej związana z Magazynem Ludzi Sztuki. Współautorka dwóch publikacji książkowych z dziedziny historia i reportaż oraz twórca tekstów piosenek dla polskich muzyków wykonawców.

Grafologia jest nauką analizowania pisma odręcznego. To dzięki niej można dowiedzieć się, jakie cechy psychologiczne posiada

Według raportu Instytutu Gartnera rok 2018 był rokiem inteligentnych urządzeń. Tendencje te dotykają też rynku budowlanego,

Dysleksja należy do zaburzeń, które powoduje trudności z czytaniem oraz pisaniem. Przeważnie jest to zakłócenie pracy

Dyskalkulia to specyficzna dysfunkcja oznaczająca trudności w uczeniu się i przyswajaniu podstawowych działań z dziedziny matematyki.

Anoreksja należy do zaburzeń odżywiania, prowadzących do drastycznego spadku masy ciała. Nieleczona staje się przyczyną śmierci.

Próchnica zębów to najpoważniejsza i najbardziej rozpowszechniona choroba jamy ustnej. Stanowi ona poważny problem zdrowotny w

W polskim szkolnictwie wyróżniamy dwa podejścia do wypracowania umiejętności informacyjnych przez uczniów. Jednym z nich jest

Słowo synestezja pochodzi z greki. Synaísthesis oznacza równoczesne postrzeganie. Jest to stan, w którym doświadczenia jednego

Ładowanie